21.mai 2024

Naturuken i Bergen: Kurs i artsregistrering for lærere

Hva: Kurs
Når: 21.mai, kl. 14:00 – 16:45
Hvor: Friluftslivets hus, Tverrgaten 4-6, 5017 Bergen

Vi inviterer lærere som er med i Oppdrag blomstereng på kurs for å lære seg bruk av ArtsOrakel og Artsobservasjoner mobil

Om kurset

Er din skole med på Oppdrag blomstereng? Er dere usikker hvordan kjenne igjen markblomstene og hvilke arter dere skal plukke frø fra? Har dere lyst å tillegge oppdraget en ekstra verdi ved å registrere artene dere finner, men vet ikke hvordan? Og hva brukes egentlig dataene til?

21. mai kommer Kristoffer Bøhn fra SABIMA og Toril Loennechen Moen fra Artsdatabanken, for å fortelle oss alt vi trenger å vite om mobilversjonen av Artsobservasjoner, artsregistrering og bruk av artsdata. Vi starter med info om Oppdrag blomstereng, og avslutter kurset med praktisk øvelse i å bruke appene på Bergenhus festning.

 

Lag bruker før kurset

For at alle skal mest mulig utbytte av kurset er det viktig at alle lager seg en bruker på forhånd.

Program:

Kl. 14:00Velkommen og info om Oppdrag blomstereng, ved Jeanette Tennebekk fra Naturvernforbundet Hordaland

Kl. 14:20Kurs i Artsorakel og Artsregistrering, ved Kristoffer Bøhn fra SABIMA

Kristoffer tar oss gjennom alt du trenger for å sette i gang med artsregistrering med Artsobservasjoner mobilversjonen.

Kl. 15:20: Pause

Kl. 15:30Registrering av arter i prosjekter, ved Toril Loennechen Moen fra Artsdatabanken.

Kl. 15:45Praktisk bruk av Artsorakel og Artsobservasjoner

Vi går til Bergenhus festning og tester ut Artsorakel og Artsobservasjoner i praksis

Kurset er i samarbeid med Artsdatabanken og SABIMA. Arrangementet inngår i programmet for Naturuken, som Bymiljøetaten ved Bergen Kommune arrangerer i forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold.


About the course

Is your school part of Operation Flower Field? Are you unsure how to recognise wildflowers and which plants to take seeds from? Do you want to add extra value to the operation by registering the species you find, but don’t know how? And what is the data actually used for?

May 21st we receive a visit from Kristoffer Bøhn from SABIMA and Toril Loennechen Moen from Artsdatabanken, who will tell us everything we need to know about the phone version of Artsobservasjoner, species registration and use of species data. We finish the course with real life practice in using the apps at Bergenhus fortress.

Make a profile before the course

To get as much out of the course as possible for everyone, it’s important to register before we start.

Programme:

Kl. 14:00 Welcome and informationa bout Operation FLower Field, with Jeanette Tennebekk from Naturvernforbundet Hordaland

Kl. 14:20 Course in Artsorakel and Artsobservasjoner mobile, with Kristoffer Bøhn from SABIMA

Kristoffer takes you through everything you need in order to start registering species with the phone app, and why this work is important.

Kl. 15:20: Break

Kl. 15:30 Registrering species in the project, with Toril Loennechen Moen from Artsdatabanken.

Kl. 15:45Practical use of Artsorakel and Artsobservasjoner

We walk to Bergenhus fortress and test out Artsorakel and Artsobservasjoner.

This event is a part of the programme for Naturuken(Nature Week), arranged by Bymiljøetaten in Bergen municipality, in conjunction with the international day for biodiversity.