Fortiden er forbi

Naturvernforbundet vil stanse norgeshistoriens største naturinngrep 

Hordfast bruAdele Jaunn

Over store deler av Norge bygges naturen ned av nye motorveier, og mange er under planlegging. Naturvernforbundet advarer mot at dette til sammen kan bli norgeshistoriens største naturinngrep. På et debattmøte advarte Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland mot dette: De mange motorveiplanene er et gufs fra fortidens tro på utøylet massebilisme. Vi bør i stedet ta vare på de veiene vi har. Etterslepet på vedlikehold fylkesveiene i Hordaland er enormt. La oss sikre våre mange farlige veier, la dem få veiskuldre som ikke gir etter, la dem som trenger det få en gul midtstripe, gi gang- og sykkelvei: La oss oppgradere til trefelts vei der det er nødvendig.  

På debattmøtet var stortingskandidater fra de politiske partiene invitert for å fortelle om de støtter oss i kampen for naturen og mot motorveiplanene i fylket vårt. 

– Mange politikere lukker øynene. De vil ikke høre, ikke vite, ikke se. Ja, noen politikere later til å være villig til et hvilket som helst inngrep for å bygge motorvei. 

De ofrer matjord, deler bygder i to, ødelegger naturreservater. Folk rundt i landet begynner å se med egne øyne hva det betyr å få 110 km-motorveier gjennom bygden. Men ofte først når det er for sent, sa Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland i debatten. 

Fliflet pekte også på at bygging Hordfast strider mot vedtatte mål. 

– Rundt Hordfast har konfliktnivået har vært høyt. Det tar gjerne vi i Naturvernforbundet vår del av æren for. Vi har kjempet med nebb og klør mot dette prosjektet. Selve grunntanken bak Hordfast er et spøkelse fra en forgangen tid: Planen er å jo få flere folk til å reise lenger, å overføre trafikk fra sjø til vei, for så å femdoble den. Én million nye biler inn mot Bergensområdet allerede det første året etter åpningen! Dette planlegger vi, samtidig som Staten stiller strenge krav til storbyene om nullvekst i privatbiltrafikken – ellers får de ikke midlene til kollektiv, sykkel og gange. Å presse nye motorveier inn mot Bergen, vil gjøre det umulig å klare nullvekstmålet, sa Fliflet. 

Debatten fikk godt frem de politiske forskjellene mellom partiene. Ikke alle er enige i Naturvernforbundets standpunkt om å stoppe Hordfast. Det var likevel gledelig å se at flere partier nå tar til orde for å nedskalere prosjektet, og revurdere både dimensjonering og hastighet. 

– At både Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå åpner opp for å revurdere dimensjoneringen av dette gigantiske prosjektet er svært gledelig. Fra før har SV, Rødt og MDG stilt krav om å legge vekk prosjektet.  Til og med de store motorveipartiene begynner visst å ta inn over seg at Hordfast er fort stort, dyrt og krevende, avslutter Fliflet.