Konferansen «The Plastic Whale Heritage»

La deg inspirere av mennesker som i ulike deler av verden jobber for å få bukt med plastforsøplingen. 

Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet på The Plastic Whale Heritage Conference

Se konferansen The Plastic Whale Heritage som ble avholdt på Sotra 26. april 2018:

En kald vinterdag i 2017 strandet en døende gåsenebbhval på Sotra utenfor Bergen. Hvalens magesekk var så full av plastposene den trodde var mat, at den ikke kunne overleve. Bildene av den døde hvalen og plastposene som tok livet av den, gikk verden rundt og åpnet øynene våre for tilstanden i havet. «Plasthvalen» døde ikke forgjeves: den inspirerte tusenvis til handling, og rekordmange begynte å fjerne plasten fra naturen. 

I Hordaland har over 30 organisasjoner sluttet seg til samarbeidsgruppen Arven etter Plasthvalen som jobber sammen mot marin forsøpling. Gåsenebbhvalen og budskapet den kom med skal ikke glemmes, men føre til handling og endring mot en framtid hvor ingen flere hvaler, fugler eller andre skapninger skal måtte dø av menneskers søppel. 

25.-26. april inviterte Arven etter Plasthvalen til et todagers arrangement på Sotra. Den første dagen ble det gjort en stor ryddeaksjon i Sotras skjærgård, og på den andre dagen ble det arrangert konferanse med fokus på hva vi kan og må gjøre for å løse utfordringene vi står ovenfor. 

Program

Konferansier: Sky News’ Thomas Moore.  

1) The Big Picture

Hold Norge Rents Malin Jacob, FNs Champion of the Earth, Afroz Shah fra India, Sorcha Cantwell fra Skottland, gullklypa-vinner Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet, Marte Haave fra UNI Research og Eirik Oland fra Grønt Punkt/Handelens miljøfond.  

2) Plastic Clean-Up

Foredrag av miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal, Endre Tvinnereim fra medborgerpanelet, og Amalia-Louise Miniggio som driver prosjektet “Amaliaplukker opp”.  

3) Zero Vision 

Johannes Daae fra OsloMET, Thor Øivind Jensen fra UiB, BaKo, Kristin Syverud fra RISE PFI, og Susanne og Anette Basteviken som sammen kaller seg Radical Broccoli.