Medieåret 2023

Vi satt en rekke saker på dagsorden i mediene i 2023. Se oversikten.

Det er mange ulike saker knytta til natur og miljø som har blitt plukket opp av mediene i 2023. Det er oppløftende å se at vi har blitt vurdert som en seriøs og troverdig kilde. Denne anerkjennelsen må vi forsvare og fortjene på ny hvert år.

Med hjelp fra medieovervåkningstjenesten Retriever, har vi laget en oversikt over nyhetssakene hvor vi er nevnt eller har uttalt oss.

Noen utvalgte saker presenteres øverst, og resten av oversikten kommer til slutt. En del saker er kun tilgjengelig på papir, men når den finnes på nett er det lagt inn link. Legg merke til at mange saker krever abonnement.

De saumfarte fjell i Nordhordland med lupe. Nå er funnene klare.

Hordavind kan bli et av Europas største vindkraftverk på land, med over 200 vindturbiner. Nå har eksperter gjort viktige funn i området hvor det er planlagt. De har funnet over 30 rødlistede arter, seks rødlistede naturtyper og fire fuglearter som Norge har et særskilt for å bevare.

Bergens Tidende, 03.02.2023

Reagerer på «giftpøl»: – Tragikomisk»

Fra 1918 til 1991 ble det produsert maling og lakk i Florvågen på Askøy. I 2020 ryddet man opp 27 tonn olje, 4400 kilo kobber, 9100 kilo sink, 8500 kilo bly og 300 kilo kvikksølv fra grunnen. Men sjøbunnen er langt fra ren. Det utgjør «en fare for human helse», ifølge rapport.

Dagbladet, 15.03.2023

Naturvernforbundet krev nye undersøkingar i Osterfjorden

I fjorden mellom Ostereidet, Bjørsvik og Berneset, har det antagelig blitt dumpet ammunisjon fra 1945 og lang tid etter. Nå må alle opplysninger komme frem, og det må ryddes skikkelig opp.

Nordhordland, 18.03.2023

Kaster seg inn i gondol-debatten rett etter stiftelsesmøtet

Nye hytter og skisenter i Sysendalen i Eidfjord, og planene om gondolbane til Rossnos i Odda vil legge press på naturen. Villreinen har havnet på rødlista og det er funnet dyr på Hardangervidda som er smittet av den farlige skrantesjuka. Den allmenne helsen til villreinen er svært dårlig og stammen er kraftig svekket.

Hardanger Folkeblad, 03.05.2023

Ulovlege skogsbilvegar må fjernast

Det er brukt urene masser i byggingen av flere skogsbilveier, og det finnes heller ikke skriftlig dokumentasjon på at det er gitt løyve til å bygge. Vi klaget på dette, og byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) avgjorde saken. Dette er miljøkriminalitet, og noe det er viktig at vi slår ned på, uttalte hun til BT.

Bergens Tidende, 01.06.2023

De står samlet om bybane til Åsane

Vi ba de etablerte partiene rangere byens seks viktigste samferdselsprosjekter. Seks av ni partier setter Bybanen til Åsane på topp. Den store usikkerheten nå er om Høyre vil stoppe Bybanen ved ikke å gi bevilgninger.

Papir – Bergens Tidende 18.08.2023

Dumpa tonnevis av miljøfarleg avfall like ved Mongstad

Nord for Kaland steinuttak i Austrheim har det mellom 2006 til 2011 blitt dumpa 3750 lastebillass med stein, sediment og andre rester etter oljedrilling. De statlige myndighetene finner ingen løyve for deponiet. Selv om det kan sige ut høyere mengder med tungmetaller, ble det i 2016 gitt tillatelse til å flytte jordmasser fra dette området for å forbedre jorden et annet sted.


Bergens Tidende, 03.08.2023 (også omtalt i Strilen)

Ikkje gjer Sotra til Vestlandets Dubai!

Det er grandiose planer for nordre Bildøy i Øygarden kommune. Tanken er å bygge en forstad til Sotra Kystby. Dessverre vil det innebære omfattende ødelegging av natur, hvor en skal sprenge seg gjennom landskapet og dumpe massene i sjøen ved Bildetangen. I dag er området en fredfull og grønn plett, hvor det er mulig å få øye på den rødlistede hønsehauken.

Bergens Tidende, 01.09.2023

Klimamarkeringar i heile landet: – Vi treng ikkje dagens feige, falske og fossile løysingar

Et femtitalls organisasjoner arrangerte klimamarkeringene over hele Norge. Å jobbe mot klimaendringane er bredt politisk forankra i Norge, men det streiker når vi skal ta konkrete handlinger blant annet mot oljeutvinning.

NRK Vestland, 20.11.2023

Turlaget arrangerer vindkraftseminar, Bergen og Hordaland Turlag, 20.01.2023

Neste månad skal politikarane ta stilling til oppdatert plan, Nordhordland, 25.01.2023

Håper det bare er en glipp, Bergen kommune!, Bergensavisen. 31.01.2023

Fant over 30 rødlistede arter der vindturbinene er planlagt, Bergens Tidende, 04.02.2023

Voss har fått plaststrategi – og vil skaffa plastpresse i landbruket, Hordaland, 09.02.2023

Her tar banktoppene selfie i Oslo for siste gang, Bergensavisen, 13.02.2023

– HAR EN JOBB Å GJØRE», Bergensavisen, 14.02.2023

Ny undersøkelse: Syv av ti sentrumsboere synes det er for mange Cruiseturister, Bergensavisen, 14.02.2023

Over stokk og stein i Austrheim kommunestyre, Avisa Nordhordland, 25.02.2023

Det kan gå lang tid før vågen blir ryddet, Askøyværingen, 02.03.2023

Vi har knapt tre år på å gjennomføre, Bergensavisen, 02.03.2023

Har gitt Odd Haugen pålegg om opprydding og stans av masseuttak, Strilen, 02.03.2023

Ønsker å bygge landbasert vindkraft – lokal naturvernorganisasjon er kritisk, Nordhordland, 04.03.2023

Eide Fjordbruk vil elektrifisera lokaliteten ved Furebergstunnelen, Kvinnheringen Pluss, 05.03.2023

Lyser ut nye 800 000 kroner til å rydde plast, Vestland Fylkeskommune, 10.03.2023

Klimaaktivist: – Åpenbart et demokratisk problem å øke overvåkingen, Bergens Tidende, 15.03.2023

Ja til vidare bygging av fritidsbustader, Hordaland, 16.03.2023

Klimaaktivister skeptiske til økt overvåking, Bergens Tidende, 16.03.2023

Lanserer el-sykkel med kunstig intelligens, Journalen, 22.03.2023

Skal vi på ny vise fingeren til kommende generasjoner?, Bergensavisen, 23.03.2023

Full cruisekrig: – Et luftslott, Børsen, 25.03.2023

Skauge blir naturvernleder i Hordaland, Bergens Tidende, 27.03.2023

Hvem er det som roter og tuller i Øksnesmarka?, Strilen, 28.03.2023

Krev svar frå forsvarsministeren i saka om ammunisjonsdumping, Avisa Nordhordland, 28.03.2023

Oppdrettsvolumet i Hordaland må ned, og kommunane må kjenna ansvaret sitt, Os & Fusaposten, 30.03.2023

Bekymret for motorveiplanene rundt Bergen: – Køene flyttes bare til neste kryss, Bergens Tidende, 30.03.2023

Statnett peiker på nye havvindområde, Klassekampen, 31.03.2023

Må sjå kritisk på areala, Hordaland Folkeblad, 31.03.2023

Ny leiing med formaning: – Situasjonen er alarmerande, Kvinnheringen, 02.04.2023

Å vurdere sivilsamfunnet sine synspunkt er ikkje «å feiga ut», Fanaposten, 04.04.2023

Oppdrettsvolumet i Hordaland må ned, og kommunane må kjenna ansvaret sitt, Os & Fusaposten, 04.04.2023

Russefeiring midt i sårbar natur?, Bergens Tidende, 05.04.2023

Kall det for landbruk, so er det ikkje ureining lenger!, Strilen, 11.04.2023

– Me tar det på alvor, Hordaland, 13.04.2023

To KVV-klassar fekk personleg videohelsing frå klimaministeren, Kvinnheringen, 14.04.2023

Å vurdere sivilsamfunnet sine synspunkt er ikkje «å feiga ut», Hardanger Folkeblad, 16.04.2023

Massedeponi i Byfjella avslått, Statsforvalteren i Vestland, 17.04.2023

Inviterer til miljøvennlig oppgradering av klesskapet, Askøyværingen, 20.04.2023

Naturvernforbundet ber kommunene utvide sine LNF-områder, Kommunal Rapport, 21.04.2023

Øyunn (14) og Ingrid (14) jakta klesskattar på biblioteket, Hordaland, 25.04.2023

– Situasjonen er alarmerande, Kvinnheringen, 25.04.2023

Startar nytt naturvernlag, Hordaland Folkeblad, 25.04.2023

Førdefjorden skal reddes – historisk søksmål, kultur og politisk samtale, NTB Info, 26.04.2023

Førdefjorden skal reddes, Naturvernforbundet, 27.04.2023

Naturvernforbundet meiner fiskehelsa er på eit lågmål, Sunnhordland, 28.04.2023

Nordre Follo lagar natur, Klassekampen, 11.05.2023

4,2 mill. til klimatiltak: – Viktig å tenke smått nok, Bergen kommune, 11.05.2023

Nytt Naturvernforbund skipa: – Opne oppdrettsanlegg må fasast ut, Kvinnheringen, 12.05.2023

Mål uten mening?, Bergensavisen, 21.05.2023

– Opne oppdrettsanlegg må fasast ut, Kvinnheringen, 23.05.2023

Prosjekt med gondol til Rossnos bør leggjast vekk, Hardanger Folkeblad, 26.05.2023

Må fjerne over ein kilometer med bygd veg: – Dette er miljøkriminalitet, Bergens Tidende, 01.06.2023

Lar løvetannen blomstre: – Vi trenger ikke å ha det så striglet, Bergens Tidende, 03.06.2023

Ut mot Kildn-planene: – Den største naturkonflikten på 40 år, Estate Vest-Norge, 05.06.2023

Modig å si nei til Hordfast, Bergens Tidende, 08.06.2023

Ta vare på de grønne korridorene i Knarvik, Avisa Nordhordland, 08.06.2023

Høyre-utspill om Hordfast er fullstendig skivebom, Os & Fusaposten, 08.06.2023

Ordfører i utakt med tiden, Avisa Nordhordland, 09.06.2023 (også omtalt i Strilen)

Naturvernforbundet Hordaland mener enda en skogsvei er ulovlig, Bergens Tidende, 12.06.2023

Høyre-utspill om Hordfast er fullstendig skivebom, Os & Fusaposten, 13.06.2023

Liv og helse må komme før Hordfast, Os & Fusaposten, 13.06.2023

Statsforvalteren får refs: – Tvil om vedtaket er gyldig, Bergensavisen, 15.06.2023

STATSFORVALTEREN KOMMER DÅRLIG UT, Bergensavisen, 15.06.2023

Ikkje berre vegvesenet som ikkje følger med i tida, Bergensavisen, 16.06.2023

Er kommunestyret dårlig orientert?, Sunnhordland, 04.07.2023

– Det er berre å beklaga», Hordaland, 07.07.2023

I denne gjørmegropen på Voss skulle «Kompani Lauritzen» rulle rundt. Nå må de flytte, Bergens Tidende, 07.07.2023

Fryktar ugrasinvasjon kan auka jordras-risiko, Hardanger Folkeblad, 18.07.2023

La røysta di gå til parti som vil verna om Øksnesmarka og Åråsvågen, Strilen, 06.08.2023

Naturvernforbundet i Kvinnherad blir skipa på nytt: – Vi håpar på mange nye medlemar!, Kvinnheringen, 10.08.2023

– Vil gi naturen ei stemme, Kvinnheringen, 11.08.2023

Kjør debatt! Nå kan du velge og vrake i politiske diskusjoner, Askøyværingen, 21.08.2023

Så mye veide bosset etter ryddesjauen, Sydvesten, 27.08.2023

Tonnevis av miljøskadeleg avfall vart dumpa på Kaland – finn ikkje løyvet, Strilen, 01.09.2023

Nytt naturvernforbund skipa – desse skal styra lokallaget, Kvinnheringen, 02.09.2023

Val 2023: Planlegg vindturbinar på industriområde på Mongstad: – Ferdig øydelagt natur, NRK Vestland, 03.09.2023

Hva mer er det man vil vite om Kildn i Eidsvika/Brakedalsvika?, Askøyværingen, 04.09.2023

Nei til oppdrett ved Senoksen i Fedjefjorden, Strilen, 04.09.2023

Kven er det som ikkje held seg til fakta, ordførar?, Strilen, 06.09.2023

Hva mer er det man vil vite om Kildn i Eidsvika/Brakedalsvika?, Askøyværingen, 07.09.2023

– Men me er ikkje nøgde enno, Hordaland, 07.09.2023

Dei er særleg skuffa over ordførarkandidatane, Hordaland, 07.09.2023

Får kjeft for tett samvær med Hordfast-lobbyist, Bergensavisen, 08.09.2023

Me i Naturvernlaget har naturvern som hovudfokus, ikkje matjord, Hordaland, 09.09.2023

FÅR KJEFT FOR TETTT SAMVÆR MED HORDFAST-LOBBBYIST, Bergensavisen, 13.09.2023

Topp innsats for en Rein Hardangerfjord, Universitetet i Bergen, 19.09.2023

Finn ikkje grunnlag for å opna for nydyrking her: – Verdfullt naturmangfald vil gå tapt, Kvinnheringen, 21.09.2023

Austrheim kommune driv ansvarsfråskriving, Strilen 22.09.2023

Finn ikkje grunnlag for å opna for nydyrking her, Kvinnheringen, 26.09.2023

Viser flammande motstand mot vindkraft på «Ranchen», Kvinnheringen, 06.10.2023

Stort engasjement mot vindkraft: – Vi stoler ikkje på nokon, Grenda, 10.10.2023

Tilbake til bilbyen Bergen, Bergensavisen, 15.10.2023

Sterk usemje om dumping av avfall. Miljødirektoratet legg saka vekk, Strilen, 20.10.2023 NRK1 Vestlandsrevyen 25.10.2023

Prøvde å lage rabalder for Bybanen utenfor rådhuset, men bystyret hadde gått hjem, NRK1 Vestlandsrevyen, Bergensavisen, 25.10.2023

Stans gigantanlegget ved Senoksen medan det enno er tid, Nordhordland, 01.11.2023

Lukta av roten fisk, Strilen, 14.11.2023

Demonstrerer for klima: – Norge ligger langt bak utslippsmålene, Bergens Tidende, 20.11.2023

Bergensere flest gir blaffen, Bergensavisen 29.11. 2023

Den ko-ko julegåva trefte blink. Her er 19 julegåvetips til liten og stor, Bergens Tidende 30.11. 2023

Ein av dei siste hundremeterskogane står i fare for å forsvinna, Hordaland 11.12. 2023

– Me vil ha den nye Bavallsvegen, Hordaland 12.12. 2023

Får pengar til å rydda Tofterøy, Vestnytt 15.12. 2023

Landbrukskompetansen hører til hos Bymiljøetaten, Fanaposten 16.12. 2023

Fann ukjent Fosse-verk, Dagsnytt, NRK P2 Nyhetsmorgen, NRK P1 Sogn og Fjordane, Hordaland Folkeblad 29.12. 2023

Oppdaga ukjend novelle med julehistoria «Sauahols-Bård’en» skriven av Jon Fosse, NRK Vestland 29.12. 2023

Væråret: Dette bekymrer ekspertene mest, Bergensavisen 31.12.2023