Montrealavtalen for natur

Naturvernforbundet Hordaland ber alle kommuner om å lage plan for 30 % vern.

Øksnesmarka, bevar naturen i kommuneneOla Moen

Verdens naturmangfold er alvorlig truet. 25% av artene i verden er truet, og her hjemme i Norge gjelder det for 21% av artene. Hele 70% av dyrene har forsvunnet på grunn av menneskers aktivitet. Det er heldigvis forsøkt å gjøre noe med disse dystre tallene. 196 land har gått sammen om Montrealavtalen hvor det er enighet om å bevare verdens naturmangfold. 30% av natur på land og i hav skal vernes innen 2030, og 30% av ødelagt natur skal restaureres.

All natur i Norge ligger i en kommune, så kommunene er naturens viktigste støttespiller. I den forbindelse har vi noen forslag til hvordan kommunene kan bidra til at vi gjør vårt for å nå målene i avtalen.

Foto: Ola Moen