Fra søppelrydding til forebygging

Den 4. oktober var det igjen duket for Naturlig onsdag, og denne gangen var temaet tilknyttet Plastjakten Hordaland, vårt nylig oppstartede prosjekt.

Lars Ågren åpnet kvelden med å fortelle om omfanget av marin forsøpling langs kysten vår. Som styreleder i Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland og leder for Norsk Ornitologisk Forening Hordaland, kunne han bidra med konkrete eksempler på hvordan plast påvirker fugler og fisker langs kysten. Lars fortalte blant annet om fuglearten havhest, som blir brukt som indikator for å måle hvor mye plast det er i havet. En måling har vist at langt over halvparten av de undersøkte havhestene har plast i magen. Videre fortalte han at plastavfallet som kastes i naturen fragmenteres og tiltrekker seg miljøgifter. Miljøgiftene videreføres gjennom dyr som spiser plasten, og ender sannsynligvis opp i din og min mat.

Vår andre innleder for kvelden var fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Kenneth Bruvik. Han er kjent fra blant annet Sky News dokumentaren «Plastic Whale» og for sitt brennende engasjement mot plastforsøplingen. I juni i år ble han tildelt miljøprisen fra Hordaland Fylkeskommune. Kenneth kunne fortelle om sine egne erfaringer om hva plasten har gjort med naturen. Det groveste plastavfallet man ser på overflaten i strandsonen er ofte kun toppen av plastberget, med flere lag under som synker ned i jordsmonnet når det brytes opp. Løsningene på plastforurensingen krever samarbeid, og Kenneth har derfor tatt initiativ til å arrangere en konferanse på Vestlandet i 2018, der organisasjoner og bedrifter kan fronte felles krav.  

Daglig leder for Naturvernforbundet Hordaland, Nils Tore Skogland snakket deretter om natursyn, teknologi og forskning, og hadde gode forslag til forebygging av plastforsøpling. Han bemerket at det er avgjørende å legge forskning til grunn før man utvikler industri, slik at man unngår at man bruker mye penger og ressurser på å rette opp i unødvendige og muligens irreversible konsekvenser. Et eksempel er å utvikle produkter og løsninger med inspirasjon fra naturens egne kretsløps- og nedbrytningsprosesser, slik at avfallsproduktene våre bidrar positivt til naturen. 

Siste innleder var Synnøve Kvamme, daglig nestleder i Naturvernforbundet Hordaland og prosjektkoordinator for blant annet Plastjakten Hordaland, som er støttet av Miljødirektoratet,
Plastreturs Miljøprosjekt og Bergen Kommune. Hun fortalte om hvordan man kan bidra ved å være med på kommende plastryddeaksjoner og 2-minutters strandrydding på Facebook. Hun oppfordret folk til å bli med på prosjektets første plastryddeaksjon på Askøy. Gjennom prosjektet ønsker vi å spore kilder til plastforsøplingen og å kartlegge bærekraftige alternativer til plast, ansvarliggjøre politikere, bedrifter og myndigheter i Hordaland, foreslå løsninger og gjennomføre holdningsskapende kampanjer. Kvelden ble avsluttet med engasjerte diskusjoner rundt spørsmålet «Hva kan du gjøre for å redusere plastforbruket?».  


Skrevet av Ina M. Christiansen og Mari Smith, praktikanter hos Naturvernforbundet Hordaland.

Teksten er også publisert i medlemsmagasinet NaturVest #2 2017.