Oppdrag blomstereng fortsetter

Skoleprosjekt hvor elevene lærer om bærekraft i praksis.

Oppdrag Blomstereng, feltbok og utstyr til

Vi har startet opp samarbeid med Karoline Oppedal fra Bærekraftig Liv Landås for å få i gang pilotprosjektet Oppdrag blomstereng. Prosjektet går ut på at skoleelever i Bergen skal redde insekter ved å anlegge blomsterenger i skolegården eller i nærområdet. Elevene lærer om ville, lokale markblomster, deres livssyklus og hvorfor de er viktige for naturmangfoldet. De lærer hvordan de skal så og lage blomstereng. Etter hvert kommer de også til lære mer om insektene som besøker blomsterengen.

Så langt er det fire deltakerskoler med i prosjektet. Landås skole har allerede sådd frøene sine i høst, mens elever på Olsvik skole, Sælen Oppveksttun og Nattland Oppveksttun venter til våren. Prosjektet skal videreutvikles, og vi håper at flere skoler vil være med.

Kontakt Jeanette Tennebekk på jt@naturvernforbundet.no om du vil vite mer om opplegget. Hun jobber på kontoret vårt i Bergen og følger opp prosjektet. Mer info kommer på nettsiden oppdragblomstereng.no.