Karbonavgift til fordeling (KAF)

Forslag til skattesystem som gjør at det lønner seg å være miljøvennlig.

banner KAF

Karbonavgift til fordeling eller Karbonavgift til folket (KAF) – velg hvilken betegnelse du ønsker. Konseptet er uansett det samme som på engelsk kalles Carbon Fee and Dividend.  Det ble lansert i USA av James Hansen i 2009 som et enkelt forslag til løsning på klimatrusselen. Skattesystemet vil med dette forslaget endres slik at miljøvern lønner seg, og forurensere betaler for kostnadene de påfører mennesker og miljø.  Det kreves inn avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff, og avgiften skal stige forutsigbart hvert år. De innsamlede midlene fordeles uavkortet til innbyggerne. Slik får de som har et lavt karbonfotavtrykk mer tilbake enn de betaler inn. 

På denne siden har vi samlet egne artikler, videoer og uttalelser, men også eksterne saker. Legg merke til at Naturvernforbundet ikke går god for alle synspunkter som hevdes i eksterne ressurser.

Spilleliste fra våre møter om KAF.

Artikler om Karbonavgift til fordeling (KAF)

Nettverk for aktivister

Artikler om klima