Klage på dispensasjon for å bygge hytte på øya Madsen i Fjorda i Gran kommune

Naturvernforbundet i Gran og Lunner og Naturvernforbundet i Innlandet klager på
planutvalget i Grans vedtak om å gi dispensasjon til riving av eksisterende bebyggelse og bygging av ny og større hytte på Madsen i Fjorda. Klagen ble sendt inn 12.02.2023.

Vår klage ble delvis tatt til følge i Statsforvalterens klagebehandling. Les klageavgjørelsen her: