Årsemldingen til Naturvernforbundet i Østfold

Nina Frydenlund

Her finner dere årsmeldingen til Naturvernforbundet i Østfold. Årsmeldingen viser vårt arbeidsprogram, hvilke saker vi har hatt fokus på i 2022 og hvilke saker vi har satt som viktige saker for vårt arbeidsprogram for 2023. De viktigste sakene har fått noe større omtale og blir dermed fremhevet i årsmeldingen.