Årsmøte Naturvernforbundet i Østfold

Tid: Tirsdag 16. mars. Kl 18:00

Sted: Naturvernforbundet avholder i år en kombinasjon av fysisk og digitalt årsmøte.
Lenke til zoommøte: https://zoom.us/j/98433077960
 

Vi tror folk gjerne vil se hverandre igjen så vi avholder et fysisk årsmøte på Vestre Sikkeland gård i Varteig – bak låven, (Sikkelandkroken 9, merket fra avkjøring mot Varteig kirke ved Ise).

Arrangementet blir under tak, men i friluft. Vi fyrer bål og kan projektere på låveveggen slik at møtet kan også streemes på zoom.

Ta med klappstol å sitte på. Kaffe, kake og munnbind deles ut.

Alle covidregler overholdes! Sjekk vår hjemmeside før du drar i tilfelle endrede regler.

Om det ønskes samkjøring til Ise ta kontakt med Tom på tlf: 957 98 395.


For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:

Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt:
Fylkessekretær Tom Alnæs, tlf: 957 98 395

tom@naturostfold.no

Fullstendig innkalling med sakspapirer her


Faglig innslag:
Rune Aa er altetende når det gjelder biologi, og har sin særlige styrke innen ornitologi og botanikk, men hans interesse stopper ikke der. Entomologi, geologi  astronomi, meteorologi – denne mannen har interessen for hele spekteret.

Rune forteller om “Fiskeørnprosjektet” som har pågått siden 2011. Gjennom satelittmerking av Fiskeørn har vi fått masse ny kunnskap om Østfolds fiskeørner, hvilke trekkruter de bruker, vinteroppholdssteder, overlevelse underveis og i vinterkvarteret, reintroduksjon av fiskeørn i Sveits m.m.

Se frem til et engasjert og lærerikt foredrag!


Årsmøte

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1: ”Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 3 Årsmelding

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan blir delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap og forslag til budsjett blir delt ut på møtet.

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg

Valgkomiteen legger frem forslag til styre, revisor og valgkomité.

Det må velges 3 landsmøte delegater.

Vi må nominere landsstyrerepresentant med vara. Det må være både den mann og en kvinne.

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Veibeskrivelse: 


Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Østfold