Årsmøtet til Naturvernforbundet i Østfold holdes kun digitalt. Fysisk oppmøte avlyses.

Grunnet regjeringens nedstenging av Viken fylkeskommune vil Naturvernforbundet i Østfold likevel ikke avholde fysisk årsmøte på Sikkelandkroken 9 i Ise som først planlagt Vi avlyser altså det fysiske årsmøte, og avholder dermed et heldigitalt årsmøte på zoom. Se lenke i artikkelen «årsmøte Naturvernforbundet i Østfold» som ligger på våre nettsider

Til alle medlemmer av Naturvernforbundet i Østfold: 

Naturvnerforbundet i Østfold ser seg nødt til å avlyse det fysiske oppmøtet til vårt årsmøte som opprinnelig var planlagt å være avholdt på Sikkeland i Ise i Indre Østfold. 

Vi velger derfor å avholde et heldigitalt årsmøte på zoom. 

Zoom-lenke til møtet finner dere her: https://zoom.us/j/98433077960

Merk at foredraget til Rune Aae vil gå som planlagt på zoom. 

For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf: 902 72 770
Mail: ms@naturvernforbundet.no

 
For andre spørsmål angående møtet, kontakt:
Fylkessekretær Tom Alnæs, tlf: 957 98 395
tom@naturostfold.no

Fullstendig innkalling med sakspapirer her


Faglig innslag:
Rune Aa er altetende når det gjelder biologi, og har sin særlige styrke innen ornitologi og botanikk, men hans interesse stopper ikke der. Entomologi, geologi  astronomi, meteorologi – denne mannen har interessen for hele spekteret.

Rune forteller om “Fiskeørnprosjektet” som har pågått siden 2011. Gjennom satelittmerking av Fiskeørn har vi fått masse ny kunnskap om Østfolds fiskeørner, hvilke trekkruter de bruker, vinteroppholdssteder, overlevelse underveis og i vinterkvarteret, reintroduksjon av fiskeørn i Sveits m.m.

Se frem til et engasjert og lærerikt foredrag!

Dette foredraget vil bli streemet på zoom.

Se ellers egen sak  i artikkelen «årsmøte Naturvernforbundet i Østfold» som ligger på våre nettsider

Beste hilsen 

Naturvernforbundet i Østfold