01.mar 2023

Årsmøte 2023 – Naturvernforbundet i Halden

Hva: Årsmøte
Når: 01.mar 18:00
Hvor: Kommer

Naturvernforbundet i Halden avholder årsmøte onsdag 1. mars 2023.

Naturvernforbundet i Halden

Velkommen til årsmøte torsdag 1. mars kl 18:00. Sted kommer.

Les årsmøtepapirer

Innkalling sendes i posten til medlemmer som ikke har registrert sin e-postadresse, og som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. De som har en e-postadresse registrert, og har samtykket til elektronisk kommunikasjon, får tilsendt innkalling per e-post.

Saker til årsmøtet kan meldes styret senest 14 dager før årsmøtet på e-post: halden@naturvernforbundet.no

Sakskart

Sak 1 Valg av møteleder og referent
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap og budsjett (fremlegges på møtet)
Sak 5 Forslag til aktivitetsplan for 2023
Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Sak 7 Innmeldte saker

Vel møtt!

Styret