15.mar 2023

Årsmøte 2023 – Naturvernforbundet i Halden

Hva: Årsmøte
Når: 15.mar, kl. 18:00
Hvor: Skofabrikken, Møterom Makerspace, Os Allé 3, 1777 Halden

Naturvernforbundet i Halden avholder årsmøte onsdag 15. mars 2023.

Naturvernforbundet i Halden

Velkommen til årsmøte på Erlandsen Conditori onsdag 15. mars kl 18:00.

På grunn av servering av mat og kake ønskes det påmelding på forhånd. Sende e-post til halden@naturvernforbundet.no med emne/tittel «Årsmøte 2023». Skriv hvor mange som kommer fra dere, og om det ønskes fiskesuppe.

Les årsmøtepapirer

Innkalling sendes i posten til medlemmer som ikke har registrert sin e-postadresse, og som ikke har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. De som har en e-postadresse registrert, og har samtykket til elektronisk kommunikasjon, får tilsendt innkalling per e-post.

Saker til årsmøtet kan meldes styret senest 1. mars på e-post: halden@naturvernforbundet.no

Sakskart

Sak 1 Valg av møteleder og referent
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap og budsjett (fremlegges på møtet)
Sak 5 Forslag til aktivitetsplan for 2023
Sak 6 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Sak 7 Innmeldte saker

Vel møtt!

Styret