Ta vare på naturen på Frigården!

Tusen takk til Kjell Ivar Flatberg og alle andre som møtte opp på Naturgledeturen på Frigården. God stemning med gode folk!

Stormakkmose på FrigårdenAnne Marit Ligaard
Kjell Ivar Flatberg på FrigårdenAnne Marit Ligaard
Kjell Ivar Flatberg på Frigården

Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker arrangerte tur til Frigården med guru og myrekspert Kjell Ivar Flatberg 22. juni. Dessverre har et flertall av politikerne i planutvalget i Stjørdal nylig stemt for en videre nedbygging av verdifull myr på Frigården. Statsforvalteren har i strid med sin egen klima- og miljøavdeling gått inn for utbygging. Saken kommer opp i kommunestyret i august.

Les mer her: https://naturvernforbundet.no/trondelag/event/frigarden2023/

Dessverre var det få politikere som møtte opp for å lære mer om myras unike egenskaper, hvor lett den er å ødelegge og hvor mange tusen år det tar å bygge opp myrer som de vi har på Frigården. Likevel er vi glade for at omtrent 30 personer deltok, for alle gode spørsmål og innspill og ikke minst er vi glade for lokalt initiativ fra Frigårdens venner som stilte med plakater og engasjement for myra. Sammen skal vi gjøre det vi kan for å bevare mest mulig av naturen på Frigården fordi naturen har verdi i seg selv og fordi den er så viktige for oss mennesker, spesielt de som bor i nærheten og vi som gleder oss over området, men også fordi absolutt alle er avhengige av naturverdiene og at økosystemene fungerer!

Plakat laget av Frigårdens venner Anne Marit Ligaard
Plakat laget av Frigårdens venner

Vi er svært takknemlige for at Kjell Ivar Flatberg stilte opp med stor entusiasme, varme, humor og kunnskap i verdensklasse og viste oss myra og dens mange herligheter. Han viste oss ulike myrtyper, fortalte om myras plass i økosystemet, om myras funksjon som karbonlager, vannlager, vannrenser, leveområde for planter og dyr, hekke- og rasteområde for fugl og viste oss myras skjønnhet.

Vi så en mengde torvmoser som er Flatbergs spesialitet:

Rosetorvmose, rødtorvmose, myrbjørnemose, beitetorvmose, rusttorvmose, dvergtorvmose, abelstorvmose, kjøttorvmose og litorvmose.

Andre moser:

Myrbjørnemose, stormakkmose, brunmakkmose, piperensermose, stormakkmose og etasjemose.

Samt:

Strengstarr, kornstarr, dystarr, gulstarr, nebbstarr, trådstarr, takrør, marigras, breimyrull, blærerot, stor myrfiol, vanlig myrfiol, bukkeblad, skrubbær og mange andre planter. Dagens fokus var myr og myrplanter, men vi så også insekter og andre dyr og ble svært populære for en horde med nyklekkede knott.

Naturgledetur på FrigårdenAnne Marit Ligaard
Naturgledetur på Frigården

I Norge har vi allerede ødelagt en tredel av all myr. Likevel fortsetter ødeleggelsene til tross for at fagfolkene i flere år har advart om konsekvensene. Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker har i lang tid arbeidet for å bevare den naturen og myra som er igjen på Frigården. Les mer om det her:

debattinnlegg: https://naturvernforbundet.no/trondelag/vi-vil-ha-natur-og-friluftsliv-pa-frigarden/

høringsinnspill: https://naturvernforbundet.no/trondelag/horing-utvidelse-av-frigarden-skytebane/

debattinnlegg: https://naturvernforbundet.no/trondelag/framtida-til-frigarden-i-lanke/

skoleklasse: https://naturvernforbundet.no/trondelag/friluft-pa-frigarden/

debattinnlegg: https://naturvernforbundet.no/trondelag/deponiplanene-pa-frigarden-ma-skrinlegges/

debattinnlegg: https://naturvernforbundet.no/trondelag/fire-grunner-til-at-smart-mobility-norway-pa-frigarden-stryker-pa-natur-og-klima/

(Vi har sendt inn flere høringsinnspill som ikke er med i denne listen).

Nå når klimaendringene blir stadig mer og mer tydelige, det biologiske mangfoldet reduseres og naturen får mindre og mindre plass, må vi kunne forvente at politikerne tar innover seg alvoret og forstår sammenhengene mellom naturtap og klima- og naturkrisen. Disse krisene henger sammen, og arealendringer og nedbygging av natur er en av de viktigste årsakene til elendigheten. Vi forventer at stjørdalspolitikerne tar ansvar og gjør det de kan for å ta vare på det vi har av naturverdier – for sin egen del, for vår del og for kommende generasjoner.

Kjell Ivar Flatberg og leder i Naturvernforbunde Stjørdal og MeråkerRoar Hansen
Kjell Ivar Flatberg og leder i Naturvernforbundet Stjørdal og Meråker

Vi er glade for at vi har mange stjørdalinger, Frigårdens venner og Kjell Ivar Flatberg med på laget. Ta vare på Frigården som natur- og friluftsområde!