Fornybar Norge, Læstadius og dansen rundt den grønne gullkalven

Vårt Land, Norges største kristne avis, plasserer seg blant de som ønsker økt forbruk og danser videre rundt den grønne gullkalven.

vindkraft Storheia

Lederartikkelen i Vårt Land den 1. august slår fast: «Norge treng meir energi» og fortsetter: «Naturvernforbundets påstander om at Norge ikkje treng meir energi, er fjernt fra verkelegheita». Dermed plasserer Norges største kristne avis seg blant de som ønsker økt forbruk og danser videre rundt den grønne gullkalven.

Hvem lytter Vårt Land til?
Sannhetsvitnene for Vårt Land sine påstander er OED-minister Aasland og Fornybar Norge hvor daglig leder er tidligere SP-topp, Åslaug Haga. Hun har et styre med nestleder Gjersvold fra Trønder-Energi/Fosen Vind og styremedlem Vartdal fra Statkraft/Fosen Vind.

Hvorfor velger lederskribenten i Vårt Land å tro på kraftbransjen sin «virkelighet» og ikke på Naturvernforbundet sine prognoser?

Vårt Land kunne også ha valgt å lytte til den svensk-samiske presten Lars Levi Læstadius som gjorde nøysomhet til en sentral dyd. Læstadius sitt møte med sørsamen Milla Klemetsdatter i 1844 førte han inn på den smale sti, og skapte en betydelig religiøs bevegelse på Nordkalotten. Milla levde mesteparten av sitt voksne liv på Fosen, og døde i 1892 i Storskaret i Roan – ikke langt fra dagnes kontroversielle vindindustri-områder på Fosen.

Et kraftig varsko
Nå, som i konflikten om utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, handler energikampen om verdier. Påstanden fra utbyggersiden var at det ville bli mørkt i husene i Finnmark om Altakraftverket ikke ble realisert. Noen år senere innrømmet statsminister Gro Harlem Brundtland at prognosene var feil, og at utbyggingen var unødvendig.

Men lederartikkelen har stor tro på Fornybar Norge: «Naturvernforbundet har rett i at det er en dårlig idé å forsyne olje- og gassinstallasjonene med kraft fra land. …Fornybar Norge peikar på at Norge vil trenge meier energi uavhengig av kraftkrevjande industri

Naturvernforbundet i Finnmark har nylig fått utarbeidet en rapport: «Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn» som viser at det allmenne forbruk har gått ned de siste 10 årene, og at av de 12 kraftkrevende prosjektene som Statnett har reservert kraft til i Finnmark, er det maks tre prosjekt som representerer både samfunnsnytte og bidrag til mindre klimautslipp. Resultatene fra vårt nordligste fylke bør være et kraftig varsko til de som bygger sin framtidstro på prognosene til «verdinøytrale» aktører som Fornybar Norge og Statnett.

Redusert energiforbruk
Men lederartikkelen har mer krutt på lager: «Med klimaendringane vi ser rundt oss no, treng vi handlekraft og fart over i eit heilt fossilfritt og fornybart samfunn. Då treng vi alle delane av verktøykassa; meir energisparing, meir effektivisering og meir utbygging av fornybar energi.»

I verktøykassa til Vårt Land mangler det viktigste verktøyet: redusert og smart energiforbruk. Å lære av Læstadius sin nøysomhet, burde være en aktuell utfordring for Vårt Land. I stedet for å fortsette å danse rundt den «grønne» gullkalven – en dans for de virkelighetsfjerne med overtro på «åndeløs dyrkning av materielle goder».  Vårt Land bør la seg inspirere av Milla Klemmetsdatter og det sørsamiske slagordet: Baajh vaeride årrodh! Et ekte energigivende, grønt skifte, som skjer med respekt for naturen og i tråd med den samiske tradisjonskunnskapen. Naturvernforbundet jobber for å komme fram til et fossil-fritt samfunn i tide, uten å bryte menneskerettighetene, og på lag med naturen.

Kjell M. Derås,
sentralstyremedlem i Naturvernforbundet


Foto: Leif Arne Jåma
Motiv: Fra Storheia på Fosen

Publisert i Vårt Land 10.08.2023