Webinar: Hva skal vi leve av?

Arrangement i regi av Forum for natur og friluftsliv Finnmark og Naturvernforbundet i Finnmark. Innleder: Per Olaf Persen

Tirsdag 13.06.2023 fra kl. 19:00 -21:00: webinar med utgangspunkt i spørsmålet «hva skal vi leve av?»

For, hva skal vi egentlig leve av i Finnmark fremover? Er svaret storstilt utbygging av naturlandskapet? Skal vi leve av hydrogenproduksjon? Oppdrett? Turisme? Naturbruk? Reindrift? Gårdsbruk? Fiskeri?

Og er det slik at Finnmark blir fraflyttet om vi ikke, så raskt som mulig, bygger ut og bruker store mengder elektrisitet?

Innledning ved Per Olaf Persen, med utgangspunkt i rapporten Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn.


Arrangører:
Forum for natur og friluftsliv Finnmark (Facebook: FNF Finnmark og
 Naturvernforbundet i Finnmark (Facebook:  Naturvernforbundet i Finnmark)


Foto: Bjørn Hansen