Innspill til rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen

Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen ble overrakt Stortinget den 1. juni 2023. Sametingsrådet ba om innspill om rapporten før behandling i Sametingets plenum. Her er innspill fra Naturvernforbundet i Finnmark.

Naturvernforbundet i Finnmark sitt innspill til sametingsrådet vedrørende Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har sitt utgangspunkt i at arbeid med å bevare naturen også innbefatter å forsvare naturgrunnlaget for samisk kultur, i tråd med naturmangfoldloven § 1.

Konklusjonen i vår uttalelse:

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er av svært stor betydning for de fleste arbeidsområder til Naturvernforbundet i Finnmark. Krav om energiutbygging med tilhørende kraftlinjer og annen infrastruktur vil være svært utfordrende for verdier som er lagt til grunn i både naturmangfoldloven og den ferske internasjonale Naturavtalen. Grønn kolonialisme ødelegger for et ekte grønt skifte – jamfør rapporten om Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn som er omtalt i vårt høringssvar. I den ligger det et verdigrunnlag som sikrer utvikling i Finnmark basert på urfolksverdier som i all hovedsak er sammenfallende med moderne naturvernverdier.

Hele uttalelsen kan leses her:

Sametingets oversikt over alle innspill