Kun fem Finnmarkskommuner har søkt tilskudd til naturmangfold

147 kommuner har søkt om tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Det fremkommer av Miljødirektoratets sider. -Gledelig! Det sier Lone Bjørkmann, fylkessekretær i Naturvernforbundet i Finnmark. -Men vi skulle gjerne hatt enda flere søkere fra Finnmark.

Lone Bjørkmann

11. februar gikk fristen ut for å søke tilskudd til å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Naturvernforbundet i Finnmark har vært aktivt deltagende for å få flest mulig kommuner i Finnmark til å søke på tiltaket.

-Vi har kontaktet alle kommunene med vår oppfordring. De fleste tilbakemeldingene vi har fått har vist at små kommuner sliter med små administrasjoner, som ikke har ressurser til å ta vare på naturen med mindre det er lovpålagt, sier Bjørkmann.

Det viser seg også å stemme i forhold til hvilke kommuner som har søkt i 2024.

-For 2024 er det registrert fem søknader fra Finnmarks kommuner på Miljødirektoratet sine sider. Søknadene kom fra Lebesby, Sør-Varanger, Porsanger, Hammerfest og Alta. Først og fremst vil vi applaudere disse kommunene for arbeidet som nå gjøres for naturmangfoldet. Denne innsatsen har mye å si for Finnmark, Norge og generasjonene som kommer, her har vi virkelig mulighet til å gjøre en forskjell. Samtidig synes vi det er leit at ikke de andre kommunene har søkt, og håper de revurderer det for 2025, sier Bjørkmann.

Kommuner i Finnmark som har søkt om tiltak til kommunedelplan for naturmangfold i grønt. Bilde: SNL.no/finnmark. Fargelegging: Lone Bjørkmann

Naturkompetanse blir overkjørt politisk

– I fylkeskommunens bærekraftsmøte i januar kom det fram at kommuner i Finnmark også opplever å bli overkjørt av politikerne i miljøspørsmål, og det synes vi er veldig synd. Der kompetanseinnehavende instanser og administrasjon sier nei, kan politikere overstyre å si ja, for å følge opp sine valgkampsløfter og vinne stemmer til neste valg. Men naturen kan ikke stemme, og blir ofte tapende part, sier Bjørkmann.

NRK har i en kartlegging avslørt at det i kommunene har blitt dagligdags å nedbygge rødlistede naturtyper, inngrepsfri natur, myr, strandsone og vassdrag. Spesielt vanskelig er det fordi hver kommune hensyntar sitt område, uten å se nedbyggings-utviklingen regionalt og nasjonalt.

Finnmark er stedet i landet hvor vi har best mulighet til å ta vare på inngrepsfri natur. Skjermbilde: Miljøstatus, 21. feb 2024
Fylket er enda preget av inngrepsfrie naturområder. Skjermbilde: Miljøstatus, 21. feb 2024

-Ha fokus på naturmangfold!

Naturvernforbundet i Finnmark vil derfor igjen oppfordre resten av kommunene i Finnmark til å arbeide med naturmangfold. Dette gjelder kommunene som har søkt tiltaket, men spesielt også for kommunene som ikke har søkt.

14 kommuner i Finnmark har altså ikke søkt tiltaket, og får derfor ikke tilskudd til dette arbeidet i 2024. Det gjelder i vest Loppa og Hasvik, og i sør Kautokeino og Karasjok kommune. Nordover i fylket har verken Måsøy, Nordkapp eller Gamvik søkt, og i øst mangler det søknad fra de fleste kommunene. Verken Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Tana eller Nesseby har søkt.

-En slik kommunedelplan er viktig fordi den vil gjøre det lettere å følge naturmangfoldloven i arealplanlegging, søknad om motorferdsel i utmark, nydyrkingssaker og andre saker der naturmangfoldet blir påvirket, sa Bjørkmann i en tidligere artikkel på Naturvernforbundet.no.

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med naturmangfold. Det er et mål at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier, slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene.

Kilde: Miljødirektoratet

I en tidligere versjon av dette innlegget stod det at Lebesby kommune ikke hadde søkt tilskudd til kommunedelplan for naturmangfold. Lebesby kommune informerte Naturvernforbundet i Finnmark om at dette var feil, og det er gjort en rettelse både på dette nettstedet og ut mot berørte mediehus. Vi beklager til Lebesby kommune for feilen!