Mads Løkeland-Stai til minne

«… Hans engasjement var stort og kunnskapen og viljen til å lære noe nytt bemerkelsesverdig. Mads hadde kunnskap om alt fra vassdragsvern, vann- og vindkraftutbygging til gruveindustri og energisparing. Han var en usedvanlig raus mann som delte sin kunnskap og bidro med råd og hjelp. (…)

En stor takknemlighet fra Naturvernforbundets aktive over hele landet, og en særlig takk fra medlemmer og tillitsvalgte i Trøndelag, Finnmark og Sogn- og Fjordane.»

Fra Naturvernforbundets minneord om Mads Løkeland-Stai