Seminar om naturbruk og naturvern

Naturvernforbundet i Finnmark arrangerte sammen med lokallaget i Kautokeino seminar om naturbruk og naturvern 22.-23.01.2011.

Neiden

Lørdag 22.01.2011 var det åpent seminar om disse temaene:

 • Må vi velge mellom bruk og vern?
 • Er Finnmarksvidda „vår siste villmark”?
 • Er nasjonalparker overgrep mot lokalbefolkning?
 • Skal lokale folk ha en førsterett for naturressurser?
 • Er reindrift en trussel mot naturen – eller vår beste naturverner?
 • Behøver vi nye linjer for å få nok el-kraft?
 • Er vindkraftutbygging naturvennlig?
 • Miljøbevegelsen og urfolk – samarbeid eller konflikt?

Disse var foredragsholdere:

 • Lars Haltbrekken (leder av Norges naturvernforbund)
 • Berit Anne Oskal Kemi (reindriftslærer, medlem av arbeidsgruppe om verneområder)
 • Ole Henrik Magga (Samisk høgskole, professor)
 • Nils A. Skum (Samisk jakt- og fiskeforening)
 • Nancy Porsanger Anti (reindriftsutøver, Tana)
 • Kjell Derås (Naturvernforbundets landstyremedlem, Nord-Trøndelag)
 • Rávdna Anti (styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark)

Søndag 23.01.2011 var det seminar for Naturvernforbundets medlemmer. Fylkesstyremedlem Gunnar Reinholdtsen foreleste om Naturvernforbundets utfordringer i Finnmark.