Sofasamtale med Finnmarks-politikere

Utgangspunktet for samtalen var rapporten fra Gávcci AS om hvordan sikre naturbaserte og levedyktige lokalsamfunn – i denne sammenheng avgrenset til Finnmark.

Deltakere i sofasamtale

Naturvernforbundet i Finnmark inviterte politikere til en sofasamtale den 29. april i Alta, i forkant av sitt sitt årsmøte dagen etter. Deltakere: Heidi Holmgren SP, Cato Kristiansen SV, Frode Elias Lindal MDG og Morten Haldorsen AUF/AP/Bargiidbellodat. Samtaleleder: Kjell M. Derås, Naturvernforbundet i Finnmark.

Hovedtema: Etter Fosen-aksjonen – Kroken på døra for kraftkrevende industri i Finnmark eller smart energibruk som opprettholder bærekraftige lokalsamfunn?

Et lite utdrag fra sofasamtalen:

Energibruk og kraftkrevende industri

AUF: AUF i Finnmark sier nei til Wisting og elektrifisering av Melkøya. Uenig med moderpartiet AP om disse sakene. Alta AP har sagt nei til elektrifisering av Melkøya.

SP: Nei til elektrifisering av Melkøya. Nei til elektrifisering av Melkøya med bruk av landstrøm.

MDG: Strømforbruk skal være samfunnsnyttig.

SV: Dårlig kommuneøkonomi er den største trusselen mot naturen.

AUF: Ja, kommuneøkonomien er dårlig. Enklest å gå inn for vindkraft og annet som gir økte skatteinntekter. Alternativet er større statlige tilskudd.

SP: Det handler uansett om prioriteringer, også i kommunene. Folk må engasjere seg i politikken!

Bofaste næringer – med fiske som eksempel

SP: Det skal ikke være lov å kjøpe og selge kvoter. Det må det bli slutt med!
Kystfiskerne er mindre organisert enn trålerflåten.
Forslag om å anerkjenne sjøsamiske fiskerettigheter ble lagt i en skuff.

AUF: Kvoter fra kystflåten skal ikke kunne havne hos trålerflåten.

MDG: Enig i det med kvoter, men det må være fisk. Fiskeressursene må ivaretas.

SV: Torsken flytter nordover på grunn av varmere klima. Dette har påvirket fiskeriene positivt i Loppa kommune.

Oppdrett

SP: Nordkapp SP sier nei til torskeoppdrett. Oppdrettstorsk gyter i havet, og påvirker vill-torsk negativt. Vi har villfisken som kommer inn til kysten. Det er et paradoks at man da skal oppdrette samme type fiske.

SV: Knapphet på arbeidskraft. Oppdrettsindustrien har tatt plassen for fiskeindustrien når det gjelder arbeidskraft og industriområder.

MDG: Har jobbet mye med oppdrettssaker i Alta kommune.

AUF: Viste til vedtak i Alta kommune vedr. oppdrett.

Etter Fosen: Naturinngrep og samiske rettigheter

SP: Finnmark SP sendte støtteerklæring til Fosen-aksjonistene.

AUF: Menneskerettigheter må respekteres. Og menneskerettigheter gjelder alle mennesker. Rettighetshavere må inkluderes tidligere i prosesser.

MDG: Enig. Det må være gode prinsipper som gjelder alle. Hvis bare økonomi skal telle, blir man lokalt ytterligere marginalisert.

SP: Sjøsamer har ikke kommet like mye fram som reindriftssamer. Reindrift blir en skyteskive for veldig mye, blant annet etter Fosen-saken. Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram sin rapport i juni. Tror staten må sette inn tiltak når dønningene kommer etter kommisjonens arbeid.

Befolkningsutvikling

SV: Jeg er optimistisk. Det ser ut til å være et generasjonsskifte på gang. Mange vil ut av byene, og ser kvaliteter ved å bo i distriktene. Viktig å få fram mangfoldet i kommunene.

MDG: Hvor stor befolkning må man ha for å opprettholde sentrale samfunnsfunksjoner? Man må snu flyttestrømmen. Hvilken type samfunn ønsker det moderne mennesket å leve i? Det må være arbeidsplasser også til ungdom som har vært ute og tatt utdanning.

SP: Man må vite hva Finnmark er. Finnmarkskysten lever av fisk, men kontakt mellom fiskerinæring og samfunn er på mange måter brutt. Kvotesystemet er det som har tatt knekken på kysten. Fiskerinæringa er ikke bare selve fisket. Det bygges et helt samfunn rundt en båt.

AUF: Viktig at det utvikles grønne arbeidsplasser for de som jobber for eksempel på Melkøya.

SV: Vi politikere henger kanskje etter når det gjelder grønne løsninger. Næringslivet omstiller seg raskt i den retning.

MDG: Hvordan redde små lokalsamfunn? Det krever en helhetlig politikk for å bygge lokalsamfunn på lag med naturen.

SP: Jeg tror at matproduksjon er framtida for Finnmark. Vi må finne tilbake til det vi er, og det er ikke snakk om at Finnmark er et museum. Man må slutte å tro at andre har løsningen.


Konklusjon og takk fra arrangører

Politikerne fikk svært gode tilbakemeldinger fra tilhørerne, noe som viser at rapporten kan åpne for refleksjoner og samtaler som har allmenn og tverrpolitisk interesse. Vi takker for politikerne som var sporty og tok utfordringen med å delta i en slik samtale, og det til og med midt i en langhelg.

Alle foto: Leif Wasskog

Forhåndsomtale av sofasamtalen