Valg 2023 – møter med kandidater til Fylkestinget

Hva mener politikere i Finnmark om energipolitikk? Naturvernforbundet i Finnmark har møtt noen politikere som stiller til valg til Fylkestinget.

Naturvernforbundet i Finnmark har diskutert energipolitikk med noen av kandidatene til Fylkestinget, med utgangspunkt i rapporten «Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn» laget av Gávcci AS.

Rødt
Den 20. august traff vi Rødt med lokallagsleder Knut Ingar Olsen, 1. kandidat på fylkestingslista Marthe Johanna Kjølås og Stortingspolitiker Sofie Marhaug. Rødt sin kraftplan av august 2023 ble også presentert og drøftet. Elektrifisering av Melkøya ble naturlig nok hovedtema, og det var stor enighet om at dette ville medføre et historisk naturinngrep og et omfattende angrep på samiske rettigheter. Konklusjon – inspirerende og lærerikt å treffe engasjerte Rødt-politikere!

Valgmøte med Rødt Finnmark

FrP
Naturvernforbundet i Finnmark fortsetter å snakke med toppkandidatene til fylkestingsvalget. På lørdag traff vi 1. kandidaten til FrP, Odd Erling Mikalsen. Melkøya ble hovedtema, og FrP er mot både elektrifisering og dobling av kraftproduksjonen i Finnmark. Mesteparten av denne nye krafta vil ifølge regjeringen komme som vindindustri, og det vil gå hardt ut over naturen i Finnmark. Odd Erling er også glad i jakt og fiske, og på sine godt voksne dager synes han at naturens ro har en stor verdi. Konklusjon – kampen mot elektrifisering av Melkøya får topp-prioritet av FrP.

Valgmøte med FrP Finnmark

Samelista

Den 7. september traff vi tre kandidater fra Samelista – Line Kalak Nils Utsi og Grethe Julianne Haraldsdatter Skum. Fiskeripolitikk og energipolitikk ble hovedtema. Samelista er mot både elektrifisering av Melkøya og dobling av kraftproduksjonen i Finnmark. Og de støtter Naturvernforbundet sitt krav om kortreist fiskeforedling. Førstekandidat Line Kalak er en varm talsperson for fjordene i Finnmark, og sjøsamenes rettigheter. Å ta vare på Finnmarksnaturen gjennom bærekraftig bruk og stanse klimaendringene er kjernesaker for Samelista.

Valgmøte med Samelista

MDG

Fredag 9. september traff vi Frode Elias Lindal som er toppkandidat for MDG til både kommunevalget i Alta og til fylkestingsvalget. Energipolitikk og brudd med evig vekst-tankegangen ble hovedtema. MDG er mot både elektrifisering av Melkøya og dobling av kraftproduksjonen i Finnmark. Ny kraftkrevende industri løser ikke noen av Finnmark sine utfordringer. Vekst i forbruk av energi løser verken naturkrisa eller klimakrisa. Vi må prioritere hva vi skal bruke den verdifulle krafta til. Støre gjentar og gjentar at det er kraftkrise i Finnmark, men han lurer ikke MDG, som gir inntrykk av å være et nøkternt parti som vil videreutvikle fylket på naturens premisser.

Valgmøte med MDG Finnmark

Godt valg!


Bildet øverst: Melkøya i vinterdrakt. Foto: Bjørn Hansen