Video fra webinaret «Hva skal vi leve av?»

Vi har gleden av å presentere video fra webinaret «Hva skal vi leve av?», laget av Per Erik Motrøen i Forum for natur og friluftsliv Finnmark (FNF-F).

Webinaret ble arrangert 13. juni 2023 av Forum for natur og friluftsliv Finnmark og Naturvernforbundet i Finnmark og med foredrag av Per Olav Persen i rådgivningsselskapet Gávcci. Deltakere på webinaret hadde anledning til å stille spørsmål underveis og etter foredraget.

Fra invitasjon til webinaret:

«For, hva skal vi egentlig leve av i Finnmark fremover? Er svaret storstilt utbygging av naturlandskapet? Skal vi leve av hydrogenproduksjon? Oppdrett? Turisme? Naturbruk? Reindrift? Gårdsbruk? Fiskeri?

Og er det slik at Finnmark blir fraflyttet om vi ikke, så raskt som mulig, bygger ut og bruker store mengder elektrisitet?»

Lenke til video

Lenke til rapporten Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn, som var utgangspunkt for webinaret.