Appell for Bybanen til Åsane

Dersom Bybanen er svaret – Hva var da spørsmålet?

rabalder for Bybanen IILena Teigland
Sure, gamle menn for BybanenLena Teigland

Spørsmålet er IKKE – Hvordan kan vi ødelegge sentrum?

Spørsmålet er IKKE – Hvordan kan vi få et jernmonster til å ødelegge UNESCOS verdensarv på Bryggen?

Spørsmålet er IKKE – Hvordan kan vi bedra befolkningen i Bergen?

Spørsmålet er IKKE – Hvordan Bergen kommune produsere 30-40 utredninger full av uærlighet og feil

Spørsmålet er IKKE – Hvordan kan Byutvikling gi pill Råtne prosesser?

NEI,

Bybanen er blitt et svar på spørsmål som ble reist på 70-tallet: Kan vi bygge en by der ikke alle gater og byrom blir fylt av biler?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi gi et godt kollektivalternativ til mennesker i Bergen som ikke kan eller ønsker å kjøre bil til jobb, skole eller andre behov?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et transportalternativ som gjøre det mulig å øke kollektivandelen fra svake 7-8% på 80 og 90-tallet til et langt høyere tall?

rabalder for bybanen, appellLena Teigland

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne en innbydende, pålitelig alternativ som gjør at flere overlater det overbelastede vegnettet til nyttetrafikk?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et transportalternativ som transporterer, mange bergensere, men krever lite areal?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et transportalternativ som redusere støy fra trafikken?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et transportalternativ som reduserer lokal luftforurensing fra eksos og støvpartikler fra slitte gummidekk?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi bygge et transportalternativ som reduserer klimafotavtrykket fra transportarbeid i Bergen?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et kollektivalternativ av høy kvalitet som er mulig å finansiere i en fattig by som Bergen og et utkantfylke Vestland som ligger langt fra hovedstaden?

Bybanen svarer på spørsmålet:
Kan vi finne et alternativ til trafikkslummen som ramler forbi UNESCOs verdensarv på Byggen?

JA

Valget falt på en Bybane som var utprøvd i mange Europeiske byer som Light Rail. Litt jernbane og litt trikk. Med stor kapasitet og med en linje som stort sett går køfritt uten blandet trafikk.

Valget falt ikke på en T-bane som nå er trukket opp av hatten. Oslo er sannsynligvis den minste byen i verden som har sett seg råd til å legge kollektivtilbudet under bakken i sentrum.

I dag peker ordføreren ut et nytt Byråd som har et kjapt flertall bak seg i Bystyret.  Til nå kjenner vi bare EN politisk sak Byrådet er enige om – utrede en tunnelalternativ for Bybanen til Åsane. Dette skal skje med et Høyre som er positiv til Bybanen, har lover velgerne at de skal belite seg for vedtatt trase’ men som ønsker å gjøre Bybanen billigere.

Det skal også skje i samarbeid med FrP som er FOR tunnel, men sterk motstander av at den skal gi plass til en Bybane til Åsane. – FrP er en av mange aktører som bruker mostand mot Bybane foran Bryggen for å stoppe videre satsing på kollektiv alternativet som Bybanen utgjør Og som heier på å få Bilbyen Bergen tilbake.

Innbyggerne i Bergen kan gå glipp av 20-30 milliarder kroner til god byutvikling om nytt Byråd stopper forberedelsene til Åsane banen. Og vi kan miste avtalen med staten og omegnskommune om ingen økning i biltrafikken i fremtiden.

Og. Bybanen er ingen skummel eller usikker UFO som vi ikke vet noe om.

Bybanen har vist seg å være en kjempesuksess

De 10 første årene fikk hele 100 millioner reisende hjelp av Bybanen i Fana til å bevege seg til viktige gjøremål uten forurensning. Nå har Fyllingsdalen fått samme gode tilbud. Begge bydelene har samtidig fått fantastisk sykkelveier som ryktes i Europa. Hvorfor skal ikke vår viktige bydel Åsane få det samme gode tilbudet?

Stortinget skal til våren vedta Nasjonal Transportplan med fordeling av store samferdselsmidler. Det blir ikke lett å reise til hovedstaden å fortelle at Bybanen skal ha plass på budsjettet – men vi vet ikke hvor den skal gå eller om den i det hele tatt skal til Åsane?

Gode venner av bymiljø, mindre klimaavtrykk, verdensarv og bedre kollektivtilbud:

Hva vil vi ha? Bybane

Hvor skal den gå? Sandviken

Hvor skal den gå? Åsane

Når vil vi ha den? Nå

Denne appellen ble fremført under demonstrasjonen ‘Rabalder for Bybanen’, i Bergen 25. oktober 2023.

Bakgrunn

Bergen har en plan for å bygge Bybanen til Åsane. Den vedtatte reguleringsplanen har tatt 8-10 år å få frem, men endelig skulle det skje! Nå er det dessverre fare for at byen skal bruke enda mer tid og penger på en ny utredning – nå om tunnel. Det setter Bybanen på spill, for vi er avhengige av å få penger fra staten. Regjeringen forbereder nå nasjonal transportplan (NTP), og sjansen for at Bybanen til Åsane kommer inn i planen er mindre sannsynlig om vi skal utrede mer.

Vi er ikke alene om vår uro for flere omkamper. I BT sin meningsmåling ser det ut til at velgerne straffer tunellpartiene. Med andre ord: Det kan være en vind som blåser vår vei. 

Paroler

  • Rabalder for Bybanen II (Hovedparole)
  • Bybane til Åsane – ingen flere forsinkelser
  • Minst 70% statlig støtte til fossilfri kollektivutbygging
  • Bygg den banen nå! (fra mødrene)