Bli med i beredskapsgruppen mot oljesøl!

Bli en del av beredskapsgruppen Ren kyst, og tjen penger på øvelser og aksjoner. Nå skal 500 frivillige rekrutteres!

Beredskapsgruppen øver seg ute. Bildet er tatt fra drone.

Hvorfor oljevernberedskap?

Av og til skjer det som ikke skal skje. Akutte oljeutslipp skader naturen. For å begrense skadene, er det behov for trent mannskap som kan delta på aksjon når uhellet har skjedd. Nå rekrutteres opp til 500 personer som kan delta i beredskapsgruppen. Vil du være med?

kurs i oljevernberedskap

Bli med på kurs!

Alle som skal være med i gruppen må gjennom et e-læringskurs, og en praktisk del.

Velg en av dagene:

  • 28. februar 2024 kl. 9-16 (fullbooket)
  • 29. februar 2024 kl. 9-16

Kurssted: Trollhaugmyra 12A, Straume

Passer ikke tidspunktet?

Krav for å bli med i beredskapsgruppen

For å bli en del av den frivillige oljevernberedskapen Ren Kyst, må noen krav være oppfylt. Du må:

  • Være 18 år eller eldre.
  • Være medlem i en av organisasjonene som NovuMare har inngått avtale med. F.eks Naturvernforbundet Hordaland.
  • Gå gjennom opplæring. Det innebærer først et e-læringskurs, og så en praktisk kursdag.

Når du blir en del av den frivillige oljevernberedskapen, vil dine kontaktdetaljer ligge i et register. Du vil når som helst kunne gi beskjed om å slettes fra oversikten. Så lenge du står registrert, vil du bli invitert til øvelser og eventuelle aksjoner, og kan takke ja til de du ønsker å være med på. All deltakelse etter kursene er frivillig.

Synnøve Kvamme

Bli medlem

Naturvernforbundet jobber for et samfunn som er godt å leve i for alle, som kan bestå over tid. Som medlem støtter du arbeidet vårt for å ta vare på naturen.

Speak English? The practical part of the course will be facilitated for English spoken participants. But you have to pass the e-learning course in advance, and it is in Norwegian. You can do this at home, use a translation program, and take your time. If you can mange that – you are more than welcome to the emergency group “Ren kyst”.

Tjen penger på øvelser og aksjoner

Du får oljevernkurset gratis, samt utgifter for å delta på kurset. NovuMare dekker kostnadene til den enkelte kursdeltaker etter statens regulativ for reise og opphold. Husk å ta vare på kvitteringene.

Ved et oljeutslipp vil du bli invitert til øvelser og aksjoner. Øvelser blir kompensert med 2800 kr per dag. Dersom det en dag skulle bli behov for strandrydde-aksjoner vil man betraktes som ansatt i den kommunen aksjonen foregår, med de lønnsbetingelser og rettigheter som gjelder i den aktuelle kommunen, så lenge aksjonen pågår. Reiseutgifter blir dekket.

NOFO dekker forsikringer som gjelder når frivillige deltar på kurs, øvelser eller aksjoner. Frivillige får reiseforsikring mellom hjemmet og mobiliseringsstedet og ulykkesforsikring som tilsvarer 40G ved død eller 100% invaliditet.

Samarbeid

Vi har inngått samarbeidsavtale med NovuMare om å skaffe frivillige mannskaper til Ren kyst. Målet er rekruttere hele 500 nye frivillige til beredskapsgruppen. Medlemmer skal få tilbud om opplæring, så de er klare til å bidra på oljevernaksjoner.

Naturvernforbundet Hordaland får 5000 kr for hvert medlem som fullfører Ren Kyst-kurset. Da støtter du naturvernarbeidet, samtidig som du blir en del av oljevernberedskapen.

NovuMare er en anerkjent kursleverandør som bl.a. tilbyr kurset grunnkurs i aksjonering mot akutt forurensing og strandrensing. Kurset kvalifiserer til beredskapsgruppen «Ren Kyst».  

Avtalen Naturvernforbundet Hordaland har inngått løper i to år, med mulighet for to års forlengelse.

En rekke natur- og miljøorganisasjoner på Vestlandet har inngått tilsvarende avtaler for å bidra til å styrke oljevernberedskapen langs kysten. 

Vi understreker for ordens skyld at Naturvernforbundet ivrer for å fase ut fossile energikilder, og er motstander av nye norske oljefelt. Men dette er naturligvis ikke til hinder for å beskytte kysten vår fra mulige konsekvenser av oljeutvinningen.