Medlemskap i Naturvernforbundet

Som medlem tar du standpunkt for klima og natur. Du er også med på et stort lag som jobber sammen for å ta vare på naturen – lokalt, nasjonalt og globalt.

Gruppe mennesker holder opp et skilt av Naturvernforbundet
En gruppe med mennesker som ser ut i naturen med lederen, Truls GulowsenFartein Rudjord

Ønsker du å..

  • bidra til bedre natur og miljø der du bor?
  • stille krav til politikere og myndigheter om at de tar naturen på alvor?
  • være en del av en internasjonal natur- og miljøbevegelse?

Som medlem er du med på å påvirke beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt. Det er medlemmene som styrer hva vi mener og prioriterer. En stor medlemsmasse gir makt bak kravene våre og gjennomslag!

Hva gjør Naturvernforbundet?

Vi jobber for et samfunn som er godt å leve i for alle, som kan bestå over tid. I et slikt samfunn blir naturen forvalta på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet. Det betyr at:

  • vi må ta vare på mangfoldet i naturen
  • fornybare ressurser må tas ut på en måte som gjør at de kan fortsette å fornye seg
  • ressurser som finnes i begrensede mengder må brukes med stor varsomhet
  • vi kan bare slippe ut stoff som kretsløpet i naturen kan bryte ned innenfor naturens bæreevne

For å få til dette må vi jobbe globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor er vi med i internasjonale miljøorganisasjoner, påvirker beslutningstakere nasjonalt, og kjemper for naturen der vi bor gjennom våre lokallag. Hvilke saker organisasjonen prioriterer å jobbe med bestemmes i arbeidsprogrammet. Det kan du laste ned her:

Engasjer deg!

Det er mange måter å bidra til kampen for natur og klima, som enkeltperson og i lokallag. Her kan du finne inspirasjon til ulike aktiviteter du kan bli med på.

Finn ditt lokallag

Medlemsrettigheter

Naturvernforbundet er en medlemsorganisasjon. Det betyr at det er medlemmene våre som bestemmer hva vi mener og hvilke saker vi skal prioritere. Dette skjer gjennom organisasjonsdemokratiet vårt, som består av lokallag og fylkeslag. Lagene våre møtes annet hvert år til landsmøte for å diskutere og vedta prioriteringer for årene som kommer.

Info om ditt medlemskap i Naturvernforbundet

Vi har flere typer medlemskap. Alle medlemmene telles som fulle medlemmer og har de samme rettighetene til å delta i organisasjonsdemokratiet. Som medlem får du bladet vårt Natur og Miljø i posten, og rabatt i nettbutikken vår. Man kan ikke få skattefradrag for medlemskontingent.

Noen av våre medlemmer ønsker å støtte oss ut over kontingenten, for eksempel med en månedlig gave. Dette kan man gjøre ved å bli fast giver. Man kan være fast giver uten å være medlem, men da har man ikke medlemsrettigheter i organisasjonen. Bidrag gjennom faste giveravtaler gir rett til skattefradrag.

Du kan enkelt oppdatere din kontaktinformasjon som er lagret hos oss via Min Side.

Hovedmedlemskap

Medlemskap for enkeltpersoner. Medlemskapet koster 390 kr i året, og er den vanligste medlemskapstypen vår.

Studentmedlemskap

Medlemskap for personer under 30 år. Studentmedlemskap gir rettigheter i både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og koster 200 kr i året.

Familiemedlemskap

Medlemskap for hele husstanden. Dere må bo på samme adresse for å være en del av et familiemedlemskap. Familiemedlemskap koster 450 kr i året, og dekker medlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden.

Rabattert medlemskap

Medlemskap for pensjonister, lavtlønnede og studenter over 30 år. Medlemskapet koster 200 kr i året.

Rabattert familiemedlemskap

Familiemedlemskap for familier med lavere inntekt, som koster 300 kr i året. Dekker medlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden på lik linje med vanlige familiemedlemskap. Kontakt oss på medlem@naturvernforbundet.no hvis du ønsker dette medlemskapet.