Medlemskap i Naturvernforbundet

Som medlem tar du standpunkt for klima og natur. Du er også del av et stort fellesskap som jobber sammen for å ta vare på naturen – lokalt, nasjonalt og globalt.

Gruppe mennesker holder opp et skilt av Naturvernforbundet

Vil du bidra til å…

  • støtte kampen for rene fjorder, levende skoger og et rikt dyreliv?
  • ta vare på natur og miljø der du bor?
  • stille krav til politikere og myndigheter om å ta naturen og klima på alvor?

Som medlem er du med på å påvirke beslutningstakere lokalt, nasjonalt og globalt. Jo flere medlemmer vi er, jo mer makt bak kravene våre og jo større mulighet har vi for å få gjennomslag i viktige saker. Hvert eneste medlem bidrar til å gi naturen en sterkere stemme. Bli med du også!

Om medlemskap i Naturvernforbundet

Du kan velge mellom flere ulike typer medlemskap. Alle medlemmer har de samme rettighetene til å delta i organisasjonsdemokratiet.

Har du barn i familien? Da kan de bli med som miljøagenter i barnas egen miljøorganisasjon – velger du familiemedlemskap er det inkludert i prisen!

Som medlem får du bladet vårt Natur & miljø i posten, rabatt i nettbutikken og nyhetsbrevet på e-post ca. en gang i måneden.

Hovedmedlemskap

Medlemskap for enkeltpersoner. Medlemskapet koster 390 kr i året, og er den vanligste medlemskapstypen vår.

Familiemedlemskap

Medlemskap for hele husstanden. Dere må bo på samme adresse for å være en del av et familiemedlemskap. Familiemedlemskap koster 450 kr i året, og dekker også medlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden som er under 15 år.

Rabattert medlemskap

Medlemskap for pensjonister, lavtlønnede og studenter over 30 år. Medlemskapet koster 200 kr i året.

Rabattert familiemedlemskap

Familiemedlemskap for familier med lavere inntekt, som koster 300 kr i året. Dekker medlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden på lik linje med vanlige familiemedlemskap. Kontakt oss på medlem@naturvernforbundet.no hvis du ønsker dette medlemskapet.

Studentmedlemskap

Medlemskap for personer under 30 år. Studentmedlemskap gir rettigheter i både Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og koster 200 kr i året.

Visste du at mange medlemmer også er faste givere?

Noen av medlemmene våre ønsker å støtte oss ut over kontingenten, for eksempel med en månedlig gave. Dette kan man gjøre ved å bli fast giver. Man kan være fast giver uten å være medlem, men da har man ikke medlemsrettigheter i organisasjonen. Som fast giver får du skattefradrag når du gir 500 kroner eller mer i løpet av et år. Man får ikke skattefradrag for medlemskontingent.

For å få skattefradrag trenger vi fødselsnummeret ditt. Du kan enkelt oppdatere fødselsnummer, adresse og annen kontaktinformasjon via Min Side.

Medlemsdemokratiet

Naturvernforbundet er en medlemsorganisasjon. Det betyr at det er medlemmene våre som bestemmer hva vi mener og hvilke saker vi skal prioritere. Dette skjer gjennom organisasjonsdemokratiet som består av lokallag og fylkeslag. Lagene våre møtes annet hvert år til landsmøte for å diskutere og vedta prioriteringer for årene som kommer.

Vil du engasjer deg?

Medlemskapet ditt er knyttet til et av våre lokallag, og de fleste er medlem i et lag nært der de bor. I lokallaget kan du møte andre engasjerte naturvernere og delta på lærerike og morsomme aktiviteter. Gjennom lokallaget ditt kan du også være med på å styre Naturvernforbundets politikk og prioriteringer lokalt og nasjonalt.

Det er mange måter å bidra til kampen for natur og klima, som enkeltperson og i lokallag. Her kan du finne inspirasjon til ulike aktiviteter du kan bli med på.

Hva gjør Naturvernforbundet?

Vi jobber for et samfunn som er godt å leve i for alle og som kan bestå over tid. I et slikt samfunn blir naturen forvalta på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet. Det betyr at:

  • vi må ta vare på mangfoldet i naturen
  • fornybare ressurser må tas ut på en måte som gjør at de kan fortsette å fornye seg
  • ressurser som finnes i begrensede mengder må brukes med stor varsomhet
  • vi kan bare slippe ut stoff som kretsløpet i naturen kan bryte ned innenfor naturens bæreevne

For å få til dette må vi jobbe globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor er vi med i internasjonale miljøorganisasjoner, påvirker beslutningstakere nasjonalt, og kjemper for naturen der vi bor gjennom lokallagene våre. Hvilke saker organisasjonen prioriterer å jobbe med bestemmes i arbeidsprogrammet. Det kan du laste ned her:

Finn ditt lokallag