Natur & miljø

Natur & miljø er medlemsmagasinet til Naturvernforbundet. Magasinet produseres av en redaksjon som arbeider under pressens plakater. Magasinet kommer i to fyldige utgaver i året, med en egen temaseksjon hver gang som setter søkelys på et aktuelt miljøtema.

Utgivelsesdatoer i 2024:
2. mai og 5. desember

AKTUELT OG NYHETER

Hvordan leser jeg nyeste utgave av Natur & miljø?

  • Kommer i posten til alle medlemmer og abonnenter
  • På Issuu: Klikk her!
  • Som PDF: Klikk her!
  • Mobiltilpassede artikler på Issuu: Klikk her, velg «Show articles inside».
  • Utvalgte saker blir publisert som nettsaker på denne siden

TEMA: FØRDEFJORDEN

Ønsker du kun å lese medlemsbladet Natur og Miljø digitalt fremover?

Da kan du reservere deg mot papirutgaven ved å sende en e-post til medlem@naturvernforbundet.no.

Vi arbeider med nye løsninger for digital distribusjon av magasinet – følg med!

Yddin i ValdresAdrian Lombardo

Når vern ikke er vern

Det er lett å søke om dispensasjon til å bygge i vernede områder. Hele 2 av 3 saker får godkjenning.

KRONIKKER OG MENINGER

NATURFILOSOFI