Dette går pengene til

Naturvernforbundet jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å stoppe natur- og klimakrisa. Her finner du mer informasjon om hvordan vi bruker pengene.

En gruppe med mennesker som ser ut i naturen med lederen, Truls Gulowsen

Fordeling av Naturvernforbundets inntekter i 2021

Aktiviteter som oppfyller formålet
85 %
Administrasjon
9 %
Anskaffelse av midler
6 %

Naturvernforbundets formål

Vi jobber for et samfunn som er godt å leve i for alle, som kan bestå over tid. I et slikt samfunn blir naturen forvalta på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet. Det betyr at:

  • vi må ta vare på mangfoldet i naturen
  • fornybare ressurser må tas ut på en måte som gjør at de kan fortsette å fornye seg
  • ressurser som finnes i begrensede mengder må brukes med stor varsomhet
  • vi kan bare slippe ut stoff som kretsløpet i naturen kan bryte ned innenfor naturens bæreevne

For å få til dette må vi jobbe globalt, nasjonalt og lokalt. Derfor er vi med i internasjonale miljøorganisasjoner, påvirker beslutningstakere nasjonalt, og kjemper for naturen der vi bor gjennom våre lokallag.