Historisk løft for naturvern:

– Ny naturavtale må følges opp på hjemmebane

FNs naturtoppmøte ble i slutten av 2022 enige om en ny naturavtale. Dette er stort skritt i riktig retning, men det er nå arbeidet begynner.

– Naturvernforbundet forventer nå at Norge, og alle de andre landene som stiller seg bak avtalen, tar ambisjonene med hjem og iverksetter dem i sterkere naturvern. En god start vil være å la naturen få forrang i flere konkrete saker, for eksempel der hytte- og veibygging spiser natur, gruvedumping stjeler fjorder eller tråling tømmer havet, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Les vår nettsak ved toppmøtets start!

Staker ut kursen

FNs internasjonale avtaler staker ut en kurs som verdens land oppfordres til å følge. Men arbeidet med å faktisk verne natur, sikre mangfoldet av arter og naturtyper og sørge for at naturens funksjoner opprettholdes, det må gjøres av hvert enkelt land. Det hviler nå et stort ansvar på de landene som ikke tidligere har klart å følge opp målene fra tidligere naturavtaler, nå som en enda mer ambisiøs avtale er landet. Norge er blant disse.

– Over 100 land i verden ble i forkant av FNs naturtoppmøte blitt enige om at minst 30 prosent av land og hav bør vernes. Hvis landene nå lar seg inspirere av denne avtalen og følger opp disse lovnadene på hjemmebane, er dette et stort gjennombrudd for sterkere vern av naturen, sier Gulowsen.

Nå starter jobben

– Avtalen er ikke perfekt, men utgjør et betydelig skritt fremover. Nå som målet om 30 prosent vern er vedtatt, urfolksinteresser styrket og finansiering i en viss grad er på plass, og Norge sammen med en lang rekke land sier de nå vil følge opp dette etter 4 års forhandlinger, har vi et godt grunnlag. Men det er nå den virkelige jobben starter, sier Gulowsen.