Bli kjent med naturen i Sunnhordland!

Kanskje heftet vil inspirera deg til å gå ut på oppdagarferd, bli kjend med den unike naturen Sunnhordland har å by på.

Vi har en flott og variert artsrik natur i Sunnhordland. Vi kan vandre fra strandsona med skjørbuksurt og hegre, gjennom skogen med blåbærlyng og hakkespetter, og helt til fjells der fjellsmella venter.

Ta med familien ut, leit etterraudsildra om våren, gå på lavjakt iregnskogen eller berre sit saman medfjørekollen på berget og høyr ettertjelden. Den verdifulle naturopplevingaer her, rett utanfor døra, om du vil. Godoppleving!