Du slette tid

Hver dag skapes, lagres og analyseres det enorme mengder data. I dette prosjektet ser vi på hvordan datalagring påvirker naturen, og hva som kan gjøres for å redusere forbruket.

Manuel-Geissinger

Bakgrunn

Stadig flere blir klar over at våre digitale liv krever store ressurser. Vi leser om Google sitt datasenter som er påbegynt i Skien. Når det står klart vil det kreve ca 5% av hele Norges strømforbruk! Skogen er allerede hogd for å gjøre plass til gigakonsernet. Vårt digitale forbruk kommer plutselig veldig tett på. Hvilken pris betaler vi for gratistjenester som nettsøk og lagring av filmer, bilder og dokumenter? 

På internett er det lett å legge til, og tungvint å ta bort.

Det hoper seg opp. Og all data som overføres til servere for å lagres der, krever store mengder energi og gir klimagassutslipp. Serverne trenger strøm, ikke minst for nedkjøling.

En del data må vi ha, men mye av det som lagres er ikke nødvendig. Ikke for oss, iallfall. Men, det er verdifull informasjon for de som kjøper og selger informasjon om oss. Våre klikk, swipes, kommentarer og handlinger på nett lagres også. Og sporene om oss analyseres av selskapene, som igjen skaper enda mer data som må lagres i datasentrene. Hvilke omkostninger har overvåkningen og analysen av vår oppførsel, for ressursbruk og for demokratiet?

Artikler om datalagring

Vi kommer til å publisere flere artikler om datalagring, energibruk og natur. De finner du på siden vår om energi.

Målet med Du slette tid

Vi vil samle og dele god informasjon om ulike måter datalagring påvirker natur og miljø.

Vi vil informere folk, skoler, organisasjoner og bedrifter om hvilke konkrete grep de kan ta for å redusere mengden data. Hvordan hindre høyt dataforbruk og unødvendig lagring? Hvilke digitale tjenester og plattformer bruker mye energi, og hvilke alternativer finnes? Hva er eksempler på gode rutiner for arkivering og sletting?

Vi vil jobbe for at problematikken får økt oppmerksomhet og debatt i media.

Kontakt

Mona Maria Løberg

mm@naturvernforbundet.no

Støttespillere

Bergen kommune har støttet prosjektet økonomisk i 2023-24. Skyfritt gir gode råd.

Logo Bergen kommune