Energi

Alle vil ha klørne i den fornybare krafta vår.Illustrasjon: Mona Maria Løberg

Datalagring

I en nær fortid var det stor tilgang på energi, og mange ønsket store datasentre velkommen til Norge. I dag er det knapphet og høye strømpriser, og vi må se nærmere på hvem som skal få tilgang på vår fornybare energi.

Alle våre ‘digitale spor’ lagres i datasentre, som bruker energi. Det er heldigvis mye vi kan gjøre for å bruke nett på en mer miljøvennlig måte.