Ville, pollinerende insekter

Bier, humler og blomsterfluer, men også andre insekter som biller og sommerfugler er de viktigste pollinatorer som vi har. De er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg.

Mange av matplantene våre er avhengige av pollinerende insekter for å danne frukt, bær og grønnsaker. Uten ville insekter ville vi ikke hatt det mangfoldet av matkilder som vi har i dag.

Oppdrag Blomstereng

Skoleprosjekt hvor elevene forvandler tomme gressplener til blomsterenger der humler og bier kan spise og kose seg. Elevene får lære om bærekraft i praksis på en utforskende måte.

Linda Løvheim

Vil du bidra til å etablere flere blomsterenger i Vestland?

Skoleklasser i Bergen har tatt oppdraget. Nå ønsker vi å utvide til hele fylket, men da trenger vi hjelp av frivillige. Vil du være med å finne egnede plasser for blomsterenger og følge opp skolene? Vi gir nødvendig opplæring.