Se energimøtene våre på nett

Konflikter om kraft øker over hele landet, inkludert Vestland. Er det nok til alle, eller må vi prioritere?

I høst har vi arrangert to møter om energi i Vestland – om energisparing, prioriteringer og belastningen det har på natur og klima. Opptak fra møtene kan du se her: