Du er her:

  • Innlandet
Jordugle i Lågendeltaet. Foto: Kristian Slaatsveen.

Jordugle i Lågendeltaet. Foto: Kristian Slaatsveen.

Velkommen til Naturvernforbundet i Innlandet

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.05.2022

Nyheter

Myrhauk foto Steve Byland istockphoto

Dronningsetra: DNT på sidespor

11.03.2020 | Sist oppdatert: 11.03.2020

Mange av oss bærer på et bilde av et sted bak de bakerste blånene. Et sted hvor det fortsatt finnes områder med inngrepsfri natur og et intakt naturmangfold. Men det begynner å bli veldig langt mellom slike steder.

Snuen,2006

Mer helhetlig forvaltning av felles fjellområder

Styreleder Hanne Velure i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) advarer i kronikken «Hyttefolk og kommuner, foren dere» mot statlig og regional styring av hytteutbygging i fjellet siden dette kan undergrave kommunen som primær planmyndighet. Innlegget, som stod på trykk i GD og OA, kan tolkes som et motsvar på oppropet fra etablerte nettverk for fjellgrenser i Øyer-, Lillehammer- og Ringsaker og i Valdres. Vi ser behov for noen presiseringer.

Fjell

PRESSEMELDING - NETTVERKET FOR REGIONAL FJELLGRENSE I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER

Flere foreninger og organisasjoner har over lengre tid etterlyst et helhetlig plangrep for fjellområdet Hafjell – Nordseter - Sjusjøen og spilt inn nødvendigheten av å se på dette området under ett. Kommunene Lillehammer, Ringsaker og Øyer har alle et forvalteransvar for arealutviklingen i dette fjellområdet. Forvaltningen bør derfor være basert på samarbeid og samhandling.

Viser fra 25 til 27 av totalt 27 artikler