Takk for i år!

Vi ønsker våre medlemmer og andre som følger oss en gledelig høytid og et grønt nytt år! Vi vil samtidig takke alle lokallag, frivillige og samarbeidspartnere for uvurderlig innsats for natur og klima! Her kan du lese om noe av det som har opptatt oss i 2023.

Høydepunkter i 2023

Naturvernforbundet i Glåmdal ble stiftet i februar. Lokallaget dekker kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Eidskog. Laget har blant annet engasjert seg i planene for et stort hotellprosjekt i byparken i Kongsvinger. Vi er glade for det nye tilskuddet!

Fylkeslaget avholdt sitt årsmøte for 2023 på Hamar i mars. Frammøtet var godt, og vi var særlig glade for at Innlandet Natur og Ungdom stilte med en hel benkerad av engasjerte representanter.

Det grønne Innlandet –  regional plan for klima, energi og miljø ble vedtatt av fylkestinget 13. juni 2023. Sammen med Forum for natur og friluftsliv Innlandet og flere andre organisasjoner, bidro vi med innspill i høringsprosessen. 

Naturvernforbundets årlige nasjonale vassdragstreff fant sted  på Femund Nasjonalparkhotell i juni. I år er det 50 år siden vi fikk den første verneplanen for vassdrag i Norge.

Alliansen Brua til framtida Innlandet ladet opp til kommunestyre- og fylkestingsvalget ved å arrangerte dialogverksted, valgtorg og politikersamtale på Lillehammer i slutten av august. Vi utfordret fylkespolitikerne til  å fortelle oss hvordan de vil følge opp den nylig vedtatte planen for klima, energi og miljø.

Også i år har det vært mange saker og planprosesser å følge med på. Vi har blant annet vært på banen med uttalelser i saker som gjelder villrein og rovdyr. Her er en oversikt over alle høringsuttalelser, klager og brev.

E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat

Ved disse tider i fjor skrev Miljødirektoratet vedtaket som ga oss medhold i vår klage på Statsforvalterens dispensasjon til bygging av firefelts E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Til tross for det gledelige vedtaket, har vi dessverre brukt mye tid på saken også i 2023. Regjeringen bestemte seg raskt for å endre selve verneforskriften slik at motorveien allikevel kan gå gjennom naturreservatet. 20. juni mistet deler av Lågendeltaet sitt vern. Denne avgjørelsen kunne ikke påklages. I høst har vi, sammen med Lågendeltaets venner og Natur og Ungdom, klaget på utslippstillatelsen Statsforvalteren har gitt til Nye Veier. Miljødirektoratet behandler klagen. Kan vi få en gledelig nyhet i julegave også i år?
Les alt om saken her!

Vi gleder oss til sommeren – gjør du?

I høst har vi vært i sving med å utvikle et prosjekt som har fått navnet MAT og NATUR i hagen. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å inspirere til matglede og naturglede i egen hage eller blomsterpotte. Prosjektet er under utvikling, og vi kan fortelle mer i starten av 2024. Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for tilskudd til å utvikle prosjektideen!

I mellomtida – vil du gjøre noe for naturmangfoldet i vinter? Lær deg litt om småfuglenes favorittmeny! Les mer hos Fuglevennen.

Årsmøte 2024

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Innlandet vil foregå på Gjøvik lørdag 16. mars 2024. Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Innkalling vil bli sendt til alle medlemmer i god tid før årsmøtet. Hold av datoen!

Gi en julegave med mening!

Det beste i livet er ofte ikke ting, og mange av oss har for mye. I jula er det likevel hyggelig å gi noe til dem vi er glade i. Et gavekort fra Naturvernforbundet kan være en hyggelig overraskelse. Det er et symbolsk gavekort der pengene går til Naturvernforbundets arbeid for å bevare natur og miljø. Naturvern nytter! Bestill gavekort her!