Vassdrag verdt å verne

For 50 år siden fikk vi vår første verneplan for vassdrag. Det ble feiret ved Norges lengste vassdrag, Femundvassdraget.

FemundenJan Nordvålen, Femund Naturfoto

Det er i år 50 år siden vi fikk den første verneplanen for vassdrag. Femundsvassdraget/ Trysilelva kom med i Verneplan I etter iherdig innsats av Ragnar Vik, som var tidligere leder i Naturvernforbundet. Dette ble feiret på vassdragstreffet i Elgå med over 50 deltakere.

Femundsvassdraget/ Trysilelva er Norges lengste vassdrag som fortsett renner fritt. På det innlagte seminaret fikk vi en god presentasjon av vassdraget, og av de fire verneplanene for vassdrag, samt den omfattende suppleringen som kom for 20 år siden.

vassdragtreffOle Midthun
Fornøyde deltagere på vassdragtreff juni 2023.

Temaet på seminaret var hvordan vi sikrer verneverdiene. Vernede vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men hva med vern mot andre inngrep? Magnus Takvam ledet panelsamtalene og den politiske debatten på en smidig måte og bidro til en god stemning.

Siste dagen var satt av til synfaring langs vassdraget ledet av Morten Aas, FNF Innlandet. Femundsvassdraget er mektig og et unikt stykke norsk natur!