Samferdsel

Vi er imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø.

fly over rullebane

I lys av klima- og naturkrisen og utsiktene til redusert flytrafikk i kjølvannet av koronakrisen går Naturvernforbundet i Nordland imot bygging av ny storflyplass på Hauan i Rana, etablering av storflyplassen på Leknes og flytting av flyplassen i Bodø.