09/11 – 04: Full seier i bystyret: Ingen boliger i Gaustadskogen

Flertallet i Oslo bystyre vedtok onsdag 13. oktober 2004 å støtte kravet fra Naturvernforbundet og innbyggerinitiativet fra 500 ansatte, pasienter og pårørende om at ikke en større tomt på Gaustad sykehus skal bygges ned med boliger. Anbefalingene fra bystyret var at tomten må reguleres til friluftsformål og sykehusformål. Naturvernforbundet krever at byrådet starter arbeidet med denne omreguleringen med en gang.