2019.05.19 Budstikka Ringeriksbanen på tvers av råd – presseklipp

Nå som trusselen mot artsmangfoldet for alvor er kommet på dagsordenen enda et innlegg om Ringeriksbanen som Ulf Kristiansen har skrevet bl. a. på vegne av NiB.  Les innlegget her.