4 gode grunner til å bli med i NOA

NOA på benk Bygdøy sjøbadFartein Rudjord

1 Du er glad i marka

NOA arbeider for at: 

 • Marka skal være et sted hvor du skal oppleve skog i naturlig balanse. 
 • Skogskjøtselen skal ta hensyn til skogens naturverdier, dens betydning for klima, sjeldne arter og dyreliv, og ikke legge store områder brakk ved flatehogst og planting av monotone plantefelt av gran. 
 • Marka skal være et sted hvor alle skal kunne utøve sitt friluftsliv, enten det er å gå utenom allfarvei eller å finne naturgleden i skisporet. 

2 Du er glad i fjorden

NOA arbeider for at:

 • De store biologiske verdiene i de indre delene av Oslofjorden blir tatt vare på.
 • Allmenheten kan bruke strandsonen og selve fjorden på en enkel, umotorisert og lite tilrettelagt måte som innbyr til opplevelse, rekreasjon, naturglede, ro, ettertanke og fysisk aktivitet hele året i gjennom. 
 • Strandsonen og fjorden holdes fri for plast og annen forsøpling.
 • Det  blir utarbeidet en fremdriftsplan for et marint verneområde i Oslofjorden.  

3 Du er glad i byen

NOA arbeider for at:

 • Oslo skal bli en mer miljøvennlig by.
 • Byens trær og grønne lunger blir tatt vare på.
 • Det skal være en grønn visjon i overordnede areal- og samferdselsplaner.
 • Også byen skal ha et artsrikt mangfold.    

4 Du er glad i friluftsliv


NOA jobber med naturvern i hele Oslo og Akershus, og den viktigste delen av jobben er det som gjøres i felt. Vi har flere prosjektgrupper som trenger aktive hjelpere.

Du kan være med på: 

 • Kartleggingsturer i skog, bynatur og kulturlandskap. 
 • Verksted der du kan lære hvordan du kan hjelpe blant annet fugler og innsekter.
 • Aktivitetsdager og turer der du kan bli kjent med naturen i Oslo-området.
 • Spre kunnskap, og å engasjere befolkningen i Oslo og Akershus til å bruke, nyte og ta vare på arter og naturområder i sitt nærmiljø. 
 • Spennende arrangementer, debatter og foredrag.