5.605 underskrifter mot aktivitetssoner i marka

5.605 underskrifter mot forslaget om å anlegge aktivitetssoner i marka ble i dag overrakt til Pia Farstad von Hall i samferdsels- og miljøkomitéen. Dette er sterkt uttrykk for ønsket om å bevare marka som et allsidig natur- og friluftslivsområde der naturopplevelsene står i fokus.

I går, 23.09.15 vedtok Oslo bystyret kommuneplan for Oslo, med navnet «Oslo mot 2030 – Smart, Trygg og Grønn». Denne kommuneplanen inneholdt et kontroversielt forslag om å anlegge såkalte «aktivitetssoner» i randsonen av Marka.  Kommuneplanen med det fengende navnet, kamuflerer et alvorlig angrep på Markaloven. I følge planforslaget skal det nemlig etableres anleggssoner i et bredt og nesten sammenhengende belte innenfor dagens Markagrense.

I forslaget til ny kommuneplan for Oslo foreslås det å regulere store deler av nærmarka til aktivitetssoner. I disse sonene skal det gjøres enklere å legge til rette for anlegg og aktiviteter gjennom at halvstore tiltak ikke må behandles som reguleringssak, men kan gå som enklere byggesaker. På den måten skulle det bli enklere å få gjennomført tiltak for idrett og andre anleggskrevende aktiviteter.

Vi frykter at det er det nære friluftslivet som blir taperne. Aktivitetssonene er foreslått i de områdene som er mest brukt i dag, i barnas eventyrskoger, tumleplassen for eldre med bevegelseshemning og rekreasjonsområde i hverdagen for oss alle. Det er i disse områdene barnehager og skoler lærer å kjenne skogen og bruke naturen som klasserom. Den ekstra tilretteleggingen som trengs for å få enda flere ut i marka kan fint gjennomføres etter Markaloven, det trengs ingen aktivitetssoner, sier Frode Oddvar Hansen, leder i Lillomarkas venner.

NOA og samarbeidspartnere både fra Østmarkasvenner, Lillomarkasvenner og uorganiserte markabrukere, oppfordret politikerne til å ta forslaget om aktivitetssoner i marka ut av kommuneplanen i gårsdagens behandling i bystyret. Det er stor usikkerhet om hva forslaget vil innebære for det uorganiserte friluftslivet og naturverdiene i marka, sier Gjermund Andersen, leder for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Marka er allerede en gedigen aktivitetssone. 86 % av befolkningen over 16 år bruker Marka. De bruker den slik den er og med den tilretteleggingen som finnes, og er veldig fornøyd. Det er mange som bruker marka, og når byen vokser vi blir flere, vil behovet for nærhet til uberørt natur bli større. Det synes underlig at tilrettelagt aktivitet for noen få, skal gå på bekostning av fellesskapsverdiene som ligger i tilgang til marka for alle. Det er derfor behov for gode prosesser og en bred enighet om hvordan marka skal forvaltes. Det er ikke akseptabelt at særinteresser skal kunne ta snarveier i forvaltningen, på bekostning av det brede flertallet av brukere, sier Ingvild Melvær-Hansen, leder av Naturvernforbundets lokallag i Oslo sør.