Velkommen til den store miljødebatten!

Velkommen til den store miljødebatten, der vi utfordrer de politiske partiene i Lørenskog på de viktigste miljøsakene i kommunen.

Vi spør –
Har dere forslag til tiltak for å stanse klimaendringene?
Hva mener dere om videre utbygging i Lørenskog?
Hva mener dere om samferdsel?
Hva mener dere om trafikk og parkering?
Hva vil dere gjøre ifm. nasjonalpark i Østmarka?
Har dere tiltak for nærnatur, og bevaring av naturområdene våre?

Innledning til debatten: Wenche Dramstad, seniorforsker/leder avdeling landskapsovervåking fra NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, om «lokalt ansvar»

Tid: Mandag 28.08.2023, kl 18 – 20
Sted: Vasshjulet, Lørenskog hus

Arrangement er gratis og åpent til alle

Kontakt: Tom Clark, clarkgorko@gmail.com eller tlf. 97710561