Aksjon for å få bort trafikken fra Frognerstranda

Trafikkgruppa i Naturvernforbundet Oslo Vest hadde sist helg en aksjon på Frognerstranda for skape en ny Frognerstrand med badestrand, parkområder, og med aktivitetsområder for barn og unge. Dette forutsetter at E-18 legges i lokk og at togparkeringen blir borte. Sjelden har Naturvernforbundet fått mer positiv respons på et forslag!

Naturvernforbundet Oslo Vest oppfordrer alle til å skrive under på kravet om å legge E18 i tunnel langs Frognerstranda, se http://www.frognerstranda.no/.

Trafikkgruppa satser på flere aksjoner med det første.

Les Naturvernforbundets innspill vedr. Fjordbyplanen og Frognerstranda.

Les mer om aksjonen i Lokalavisen Frogner

Mer om Trafikkgruppa på nettsidene til Naturvernforbundet i Oslo Vest.

Innspill om Fjordbyplanen og Frognerstranda

Montasje Frognerstranda
Ill: Oda Solberg

Framtidsvisjon Frognerstranda
Ill: Oda Solberg