Aktivitetsplan 2023Naturvernforbundet Oslo Nord

Dette er noe av det vi skal vi arbeide med fremover:

slåtteng
Slåtteeng Ola Narr

Styret i Naturvernforbundet Oslo Nord vil overvåke forslag til nye planer, reguleringssaker og utbygginger som kan komme i konflikt med miljø- og naturvern i våre områder, og engasjere oss om nødvendig for å bevare og styrke miljø og natur. Det gjelder bl.a.

 • Vern om Akerselva Miljøpark, helst i form av status som landskapsvernområde
 • Planer om utbygging av:
  • Rikshospitalet på Gaustad
  • Ullevål Sykehusområde
  • Grøntområdene ved Veterinærinstituttet
  • Torshovtoppen
  • Frysjaområdet
 • Geitmyra Matkultursenters planer om bygg på skolehageområdet.
 • Planer om gang- og sykkelsti i Maridalen
 • Colletsgate/Uelandsgate (bl.a. garasjeanlegg for Lovisenberg Sykehus)
 • Fornebubanen
 • Veterinærhøyskolen- etterbruk
 • Mulige utfordringer for Voldsløkka med nye strøm og vannledninger og ved deponi av snø og masser fra tunnelarbeider i området

Vi vil:

 • bidra til utredninger rundt fremme av «bynaturen», Blomsterenger/ slåtteenger/ kulturlandskap i byen
 • Arbeide for at Oslo kommune tar bedre vare på artsmangfoldet i byens grønne lunger
 • støtte tiltak som fremmer reparasjon og ombruk/ sirkulærøkonomi, som klesbyttedag, samarbeid med studenter (SIO), Nydalens fabrikk (redskapsfabrikken/Fiskars)
 • få i gang aksjoner mot plast og annen forurensing.
 • ta initiativ overfor kommunen for nødvendig oppgradering, skilting og oppmerking av våre turveier slik at folk kan bli kjent med dem og ta dem i bruk. Spesielt prioritere «Grønn Rute» som går gjennom vårt område.
 • markere NONs 20årsjubileum

NON vil fortsatt bidra i aktiviteter rundt drift og vedlikehold av Frønsvollen, Markastua til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), og engasjere seg i utviklingen av NOAs lokaler på Søndre Sandås.