Alternativt forslag til plassering av heisen i Grefsenåsen kan skåne eventyrskogen

NOA ønsker vern av eventyrskogen i Grefsenåsen. Alpinsenteret ønsker å modernisere anlegget med ny stolheis fra Årvoll og til toppen av åsen. Men den rette linje for heisen går gjennom eventyrskogen. Er det mulig å forene de to ønskene? Ja, mener vi.

Allerede i forbindelse med eventyrskogregistreringen for 14 år siden ble Trollvann -Grefsenåsen plukket ut som ett av de mest verneverdige områdene for naturopplevelse i hele Marka. Kjempeskog som fremmer identifikasjon, Vilt og spennende. Stor variasjon. En rekke kulturminner. Og alt innen minutters gange fra Markagrensa og store befolkningsgrupper. 

I det bratteste partiet i eventyrskogen, omtrent på kote 325, ligger den siste bevarte uteliggerhytta i Oslo – en siste rest av etterkrigstidens boligmangel og vanskelige sosiale forhold. Inn til denne uteliggerhytta går en av Markas mest særpregede adkomster: Under overhengende bergknauser og omgitt av diger skog går den «hemmelige» stien som uteliggeren benyttet til og fra – en spennende adkomst som trollbinder barn og voksne. 

Verneforslag ble spilt inn i forbindelse med Fylkesmannens verneplan etter Markaloven i 2011, men kom ikke med i den prosessen. NOA tok saken opp med miljøvernminister Elvestuen sommeren 2018, og han responderte eksemplarisk, og ba Fylkesmannenen om en utredning av hvorvidt området innehadde kvaliteter som kvalifiserte til vern etter Markaloven, og i så fall: om oppstart av en verneprosess. Selvsagt hadde området tilstrekkelig verdi for vern, og nå er verneprosessen i gang – men med en avgrensning eksakt der alpinsenteret ønsker sin heistrasé.

Parallelt med vernearbeidet, har Bymiljøetaten i Oslo kommune arbeidet med opprustingsplanene for alpinsenteret, der den nye stolheisen er kjernen i forslaget. Oppstartsmelding ble sendt ut rett før påske. Planene går ut på å etablere stolheis fra parkeringsplassen i bunnen av bakken på Årvoll og opp til toppunktet på Grefsenkollen, for på den måten å få fall til både Grefsen- og Trollvannskleiva. Med en slik trasé, vil stolheisen gå rett over den mystiske hulveien inn til uteliggerhytta, og skogen som skjuler den vil måtte fjernes.

Så blir vel dette en «krig» mellom idrett og naturvern igjen? Ikke nødvendigvis. NOA har nemlig brukt mye tid i området og på kart, og fremmet et alternativt forslag til plassering av heisen som kan skåne eventyrskogen. Ved å flytte toppunktet for den nye heisen ca 80 meter mot sørvestog å fylle opp terrenget 6-7 meter på det nye toppunktet, vil man kunne oppnå fall i begge retninger, samtidig som heistraséen holdes innenfor dagens fysiske avgrensing av alpinanlegget. NOA anser en slik løsning som et vesentlig mindre alvorlig inngrep i opplevelsesverdiene enn å lage en ny heistrasé opp gjennom eventyrskogen. 

Ved henvendelse til DNT-Oslo og Omegn og Oslo og Omland Friluftsråd, har vi fått disse organisasjonenes støtte til dette løsningsforslaget. Videre skal NOA arrangere befaring med Oslo idrettskrets og Kjelsås IL etter påske for å legge fram forslaget for dem. Vi vil anta at det for brukerne vil være hipp som happ hvor toppunktet for heisen befinner seg, bare det blir fall i begge retninger.

Så da er det bare å vente i spenning – kanskje har vi funnet et Columbi egg?

 

Gjermund Andersen