Åpen dag på Søndre Sandås

Bli kjent på Søndre Sandås, et naturlig stoppested på vei inn i eller ut av Marka.

Kom inn på tunet. Informasjon om NOAs virksomhet. Det blir kalender- og boksalg, og mulighet for kaffe/toddy/vafler. 

Velkommen!