Arbeidet med Markaloven

Markaloven er kommet som forslag fra Regjeringen. Sett med Markaorganisasjonenes øyne er det meget trist at Regjeringen ikke tør å ta skrittet fullt ut, og legge skogbruket i Marka inn i den nye loven.

Til tross for 30 år med egne forskrifter, klarer ikke forskerne å påvise forskjeller mellom skogtilstanden i Marka og i andre skoger. Det drivers akkurat like hardt skogbruk i marka, som for øvrig. Derfor må skogbruket underlegges strengere regler, slik at dette fantastiske nær-turområdet for ¼ av landets befolkning både ivaretas og restaureres tilbake til spennende skognatur. Det er opplagt at Regjeringen er i utakt med sine egne, da både AP, SV og SP i Oslo vil ha skogbruket inn i Markaloven. (jfr. artikkel om partienes miljøvalg i siste utgave av Grevlingen).

Lovforslagets styrke er at grensa lovfestes og kun kan endres av Regjeringen. Alle klagesaker (utenom skogbruk!) skal behandles av én instans, til tross for at Marka ligger i 19 kommuner i 5 fylker. I tillegg til skog-sviket, har loven heller ikke regler for å ivareta biologisk mangfold eller kulturminner, og ingen regler for å redusere flystøyen over Marka.

Regjeringen foreslår en egen vernehjemmel for områdevern for friluftsliv og hjemmel til å regulere bilkjøring på veiene i Marka. Disse reglene er viktige, men har ikke fått en ikke hensiktsmessig utforming, som vanskeliggjør at målene nås.

Arbeidet i NOA i høst vil i stor grad dreie seg om Markaloven, og vi trenger all den hjelp vi kan få fra dere til å gjøre en god jobb. Vi kommer til å arrangere turer, møter, seminar og treff med politikere, samt et høringsmøte om loven (medio oktober).

Har du lyst til å delta? Send en mail til Gjermund Andersen eller ring 9522 6402, så får du vite når neste møte eller arrangement finner sted.

Les mer om marka-arbeidet på www.oslomarka.no.