Årets grønne innbygger – Oslo miljøpris

Naturvernforbundet i Groruddalens Helge Braathen og NOAs Aurora Kobernus er nominert til årets grønne innbygger!

De to ildsjelene har det siste året gjort en formidabel jobb med å tale naturen og klimaets sak, og har skapt engasjement med store ringvirkninger i sine representative lokallag og bydeler. 

Helge Braathen er leder av Naturvernforbundet i Groruddalen, og er aktiv i samarbeid med de fleste lokale organisasjonene som jobber for naturen og klima i bydelen. Det siste året har han jobbet i herdig for å bevare nærskoger, ivareta Alnaelva, holde Groruddalen ren og sneipfri, artskartlegge gammelskog, og initiert grønne tiltak i byrommet. 

«Nominasjonen kjennes som et godt klapp på skulder`n. Det er fint å bli sett i kampen for at fugler, dyr og folk i Groruddalen skal få beholde hundremeterskogene, elveskogene, nærskogene og borettslag-trærne sine» forteller Braathen. 

Det viktigste han tar med seg fra 2020 er alle de engasjerte menneskene han har fått jobbe med i Groruddalen, men det er også noen kamper som stikker seg ut: 

«Det som har betydd aller mest er å ha fått Miljøbyråden i Oslo til å midlertidig stoppe all hogst i Lillomarka mens Bymiljøetaten gjennomgår interne rutiner og opplæring av ansatte etter raseringa av kulturminnet Gamle gruvevei, og den ulovlige hogsten i Røverkollen Naturreservat.»

A skape en dypere forståelse for natur- og miljøkrisa gjennom formidling er viktig for Braathen, og i året som kommer skal han jobbe for beskyttelse av Groruddalens grønne lunger, Alnavassdraget, skrote Nasjonal transportplan og kjempe med Skogvokterne for en resultatbasert naturvernkamp for Marka og artene som lever der. 

På Groruddalens Facebook-side kan du se hvilke prosjekter Helge har vært med på å starte, og hvilke seiere han og lokallaget nå har bak seg. 

Aurora Kobernus har vært leder av Naturvernstudentene på UiO, og ble i 2021 valgt inn i NOA-styret. Hun har vært initiativstaker og pådriver for skolestreik for klima i Oslo, og har brukt mye av tiden sin på å gjøre klimakampen og kampen for å bevare naturen mer tilgjengelig og engasjerende for det store mangfoldet av folk.

«Jeg er svært takknemlig for at noen tenkte på at min innsats for å spre et engasjement om klima og natur var en nominasjon verdig. kanskje fikk jeg den fordi jeg er ekstra oppmerksom på å inkludere minoriteter slik som funksjonshemmede og personer som ikke kan norsk så godt.»

For Kobernus er det viktig at alle kan delta i klima- og naturkampen på sin måte. «Det er ingen som eier en kamp aleine og vi står så utrolig mye sterkere sammen når mange generasjoner møtes på tvers av alder og erfaring og kommer til enighet om at vi må ta vare på naturen vår.»

I tiden fremover skal hun finne flere måter å nå ut til nye folk på en trygg måte, og skape platformer som gir utløp for engasjement og frustrasjon. «Uansett hvem som får prisen håper jeg alle de nominerte får med flere kjente og ukjente i vår felles kamp for klima og natur.»

Her kan du lese et intervju med Aurora fra 2020.