Årsmøte 2013

Årsmøtet holdes i Smia på NaKuHel tirsdag 9/4 kl 19:00

Alle medlemmer får til sendt innkalling og årsmøtepapirer.

Etter årsmøtet, kl 20:00 vil det bli et temamøte om Dikemark.

Dikemark – utbygging eller bevaring

Dikemark er et vernet sykehusområde og gårdsbruk hvor driften er trappet ned.

  Hva skal området brukes til i framtiden?

  Hva skjer med bygninger og omliggende boligområder?

  Hvordan kan man ivareta innmark, utmark og områdene rundt vannene?

NiAs styre ønsker en meningsutveksling rundt dette temaet for få bedre kunnskap og forståelse av hvilke kvaliteter stedet har og hvordan vi kan bidra til at utviklingen går i den retningen vi ønsker.

Vi har invitert:
  Jan M. Fredriksen – tidligere beboer og skogsjef for Oslo kommunes skoger
  Tone Wien – lokalpatriot
Program:

  • Innledning med historikk, fakta og status – Jan Häusler
  • Naturkvaliteter i marka, parkområdet og vannene – Svein Olav Drangeid
  • Diskusjon

Alle velkomne! Enkel bevertning.